School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)

eWP - School of Business working papers


Search indexterm='Small businesses' : found 18 working papers


Eero  Kivimäki Yritysstrategian mittaus
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-284
 2001
Anne  Äyväri, Kristian  Möller Marketing capability of small firms operating in networks
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-227
 1999
Anne  Äyväri Pienyritysten verkostot
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-225
 1999
Erkki  Hellborg Pienyrityksen käynnistäminen
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-146
 1996
Veli-Martti  Hämäläinen, Kai  Järvikare, Esko  Meuronen Asuntotuotannon liberalisoinnin vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen kansainväliseen kilpailukykyyn
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-300
 1992
Hannu  Kivijärvi, Markku  Kuula An experiment of applying some substance-theories on the design and development of a corporatewide DSS in a small company
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-24
 1992
Petri  Karppinen, Jari  Mäenpää Toimialojen ja yritysten vertailua materiaalinkäsittelyalalla Saksassa ja Suomessa
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-6
 1992
Arto  Lahti Pk-yritysten yhteistyönäkymät ja Euroopan yhdentymisen tuomat haasteet
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-282
 1991
Arto  Lahti PK-yritysten valmistautuminen Euroopan yhdentymiseen
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-266
 1991
Mauri  Laukkanen Exploring the financial performance of specialist retailing firms
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-263
 1991
Jukka  Heikkilä, Timo  Saarinen, Markku Sääksjärvi Success of software packages in small business
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-260
 1991
Antero  Koskinen Development tracks in a small business population
Discussion and working papers . Helsinki School of Economics and Business Administration, Small Business Center, ISSN 0789-3361 ; S-7
 1991
Lauri  Sihvo, Markku  Virtanen The status of small business in Finland
Discussion and working papers . Helsinki School of Economics and Business Administration, Small Business Center, ISSN 0789-3361 ; S-6
 1991
Heli  Tuulenmäki, Markku  Virtanen Adaptation of Finnish small and medium-sized enterprises to the European integration
Discussion and working papers . Helsinki School of Economics and Business Administration, Small Business Center, ISSN 0789-3361 ; S-4
 1990
Markku  Virtanen, Heli  Tuulenmäki Export thresholds encountered by Finnish SME's in global market
Discussion and working papers . Helsinki School of Economics and Business Administration, Small Business Center, ISSN 0789-3361 ; S-2
 1990
Antti J.  Haahti A word on theories of entrepreneurship and theories of small business interface
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-170
 1987
Arto  Lahti Strategic marketing as the key concept of success of small firms competing in the open industries
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-141
 1986
Antti  Haahti Palvelualalla toimivien pienyritysten johtamisen ongelmia
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-7
 1981