Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Järvinen, Sami 
Otsikko:Essays on Pricing Commodity Derivatives
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 238
Sarjan numero:A-238
Vuosi:2004  Väitöspäivä: 2004-08-02
Aine:Rahoitus
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [1642 KB]
Asiasanat:Financial markets; Rahoitusmarkkinat
Kieli:eng
Bibid:309477  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-861-5
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Menetelmiä raaka-ainejohdannaisten mallintamiseen

KTM Sami Järvisen rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Pricing Commodity Derivatives” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen STORA ENSO-salissa (Runeberginkatu 22-24) maanantaina 2.8.2004 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Seppo Pynnönen (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Vesa Puttonen (HKKK).

Väitöstutkimus tarkastelee raaka-ainejohdannaisten hinnoittelua ja markkinainformaation hyväksikäyttöä. Tutkimuksen lähestymistapa on sekä teoreettinen että empiirinen. Raaka-ainejohdannaiset ovat viime aikoina tulleet yhä tärkeämmiksi instrumenteiksi yritysten riskienhallinnan toiminnossa valuutta- ja korkojohdannaisten rinnalla. Raaka-ainejohdannaisten kohdalla markkinakäytännöt ovat hyvin moninaiset, ja nämä seikat heijastuvat myös tutkimuksen kysymysten asettelussa.

Tutkimus pohjautuu aikaisempaan teoriaan johdannaishinnoittelusta ja laajentaa teoriapohjaa etenkin markkinainformaation hyväksikäytön näkökulmasta. Aineistona empiirisessä osiossa käytetään Suomelle merkittävää sellu- ja paperijohdannaisen markkinainformaatiota sekä maailman mittakaavassa tärkeää öljyjohdannaisten markkinainformaatiota. Molemmilla markkinoilla on omat erityispiirteensä, joita tutkimus pyrkii osaltaan valottamaan. Tutkimuksen perusta on suurelta osin teoreettinen, joten tavoitteena on luoda käytännöllisiä ja yksinkertaistettuja malleja aikaisempien mallien laajentamiseksi raaka-ainejohdannaisten erityistapauksiin ja erityisesti hahmottaa malli markkinainformaation tehokkaalle hyväksikäytölle.

Kokonaisuutena tutkimus esittää harmonisen teoriakehikon, jossa markkinaosapuolet voivat mallintaa yksinkertaisia ja hieman monimutkaistettuja raaka-ainejohdannaisia käyttäen hyväksi markkinoilta saatavia hinta- ja volatiliteettinoteerauksia kyseisille instrumenteille. Aikaisemmin raaka-ainejohdannaisten tutkimuksessa ei ole käytetty markkinahintoja pitkistä johdannaissopimuksista. Tässä tutkimuksessa käytetään hinnanvaihtosopimusten (swap) noteerauksia, ja samalla laaditaan teoriakehikko sille, miten tarkempaa informaatiota voi noteerauksista johtaa. Tutkimus tarkastelee myös optioiden hinnoittelua laajentaen hyvin tunnettua binomimallia sekä markkinoiden standardimallia, raaka-ainejohdannaisten käsittelyyn. Erityisesti esitetään malli, jossa käytetään hyväksi markkinainformaation käsittelyn teoria ja hinnoittelumallin johtaminen. Tutkimuksen empiirisessä osiossa hallitsevaksi johtopäätelmäksi muodostuu raaka-ainejohdannaisten pitkän markkinainformaation mallintamisen monimutkaisuus ja riippuvuus useista tekijöistä.
Vastaväittäjät:Pynnönen, Seppo
professori
Vaasan yliopisto, Suomi

Kustos:Puttonen, Vesa
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11217