Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Koski, Toivo 
Otsikko:Success Potential of a Venture Capital Investment : A Model to Simulate Venture Capitalists' Perception Using Fuzzy Set Theory
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 177
Sarjan numero:A-177
Vuosi:2000  Väitöspäivä: 2000-11-17
Aine:Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat:Decision making; Entrepreneurship; Investment; Investoinnit; Päätöksenteko; Riskirahoitus; Venture capital; Yrittäjyys
Kieli:eng
Bibid:262679  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-487-3
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Pääomasijoituksen menestymismahdollisuudet pääomasijoittajien näkemyksien mallintaminen sumeaa joukko-oppia käyttäen

KTL, DI Toivo Kosken väitöskirja "Success Potential of a Venture Capital Investment a Model to Simulate Venture Capitalists' Perception Using Fuzzy Set Theory" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 17.11.2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen NOKIA-salissa, B200 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjinä toimivat professori Kari Neilimo Tampereen yliopistosta ja professori Penoit Leleux International Institute for Management Developmentista (IMD, Sveitsi, Lausanne). Kustoksena toimii professori Arto Lahti HKKK:sta.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää malli, joka simuloi pääomasijoittajan näkemystä koskien yrityksen ja pääomasijoituksen menestymismahdollisuuksia. Tutkimus liittyy viitekehykseltään yrittäjyyden ja rahoitusteorian alalle ja tuo lisätietoa mm. ennustemallien luomiseen pääomasijoituksen menestymistä arvioitaessa. Väitöskirjassa kehitetty malli jäljittelee pääomasijoittajien näkemyksiä, mutta väitöskirjassa esitetään myös tarkka kuvaus siitä, miten mallia voidaan täydentää esimerkiksi neurolaskennan avulla ennustemalliksi.

Väitöskirjan teoriaosan perusteella voidaan todeta, että aikaisemmissa tutkimuksissa 1) johdon ja avainhenkilöiden osaaminen, 2) markkinapotentiaali, 3) tuote ja teknologia 4) yrityksen taloudellinen tila ja 5) irtautumismahdollisuudet nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi arvioitaessa pääomasijoituksen menestymismahdollisuuksia.

Pääomasijoittajan näkemyksien mallintamiseksi väitöskirjan empiirisessä osassa kehitettiin asiantuntijatietokanta haastattelemalla johtavia suomalaisia pääomasijoittajia. Empiirisen tutkimuksen ja tietokannan perusteella näyttäisi siltä, että suomalaiset pääomasijoittajat asettavat tiukimmat kriteerit johdolle, markkinapotentiaalille ja teknologialle, kun harkitaan sijoituksen tekemistä siemenvaiheen yritykseen. Vastaavasti harkittaessa sijoitusta "kypsempään" yritykseen myös yrityksen taloudentila vaikuttaa sijoituspäätökseen, mikä selittyy pääomasijoittajan yrityksestä irtautumisen hetken läheisyydestä. Tutkimustuloksissa ilmenee myös se, että pääomasijoittajat asettavat erittäin tiukat sijoituskriteerit em. muuttujille. Osittain yllättävänä tuloksena voidaan kuitenkin pitää sitä, että siemenvaiheen yrityksille sijoituskriteerit ovat tiukkuudeltaan samat kuin kypsemmälle yritykselle, huolimatta siitä, että siemenvaiheen sijoitus on riskipitoisempi.

Yrittäjän kannalta väitöskirja tuo käytännönläheistä tietoa pääomasijoittajan sijoituskriteereistä. Mallista on kehitetty tietokoneohjelma, jonka avulla yrittäjät voivat arvioida omia yrityksiään pääomasijoittajan näkökulmasta. Tietokonemalli on myös käytössä joillakin suomalaisilla ja englantilaisilla pääomasijoittajilla.
Vastaväittäjät:Leleux, Benoit
professori
International Institute for Management Development (IMD), Lausanne, Sveitsi

Neilimo, Kari
professori
Tampereen yliopisto, Suomi

Kustos:Lahti, Arto
professori