Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12423
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta
Tekijä: Kinnula, Petra
Otsikko: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; palvelut; service; keskitys; concentration; mallit; models; tuottavuus; productivity; valtionhallinto; civil service; taloushallinto; financial management; henkilöstöhallinto; personnel management
Sivumäärä: 101
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12423.pdf pdf  koko: 694 KB (709645)
Avainsanat: palvelukeskus; shared service center; tuottavuus; productivity; valtionhallinto; public administration; taloushallinto; financial administration; henkilöstöhallinto; personnel administration
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallille asetetut tuottavuustavoitteet ovat toteutuneet. Palvelukeskusmalli sisältää virastojen ja palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudessaan. Aikaisemmin palvelukeskuksen ja viraston tuottavuutta on tutkittu toisistaan erillään. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuutta siten, että viraston ja palvelukeskuksen henkilötyövuosien muutoksia tarkkaillaan kokonaisuutena. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella palvelukeskusmallin tuottavuutta työn tuottavuuden kautta. Näin ollen tutkimuksessa on selvitetty talous- ja henkilöstöhallintoon käytettyjä henkilötyövuosia virastoissa ja palvelukeskuksessa.

Tuottavuustavoitteiden toteutumista on selvitetty yhdeksän esimerkkiviraston ja palvelukeskuksen näkökulman kautta. Tutkimuksen yhdeksän virastoa ovat: Ulkopoliittinen instituutti, Väestörekisterikeskus, Maaseutuvirasto, Maahanmuuttovirasto, Arkistolaitos, Suomen Akatemia ja oikeusministeriö, jonka alaisuudesta lisäksi Helsingin käräjäoikeus ja Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto. Virastot ovat valittu tutkimukseen perustuen niiden kokoon, hallinnon alaan ja palvelukeskuksen asiakkuuden kestoon.

LÄHDEAINEISTO

Aineistoa on kerätty haastattelemalla palvelukeskuksen ja virastojen edustajia, haastattelut tapahtuivat ajanjaksolla 06/2010–10/2010, haastatteluja tehtiin yhteensä 53 henkilölle. Virastoista pyrittiin haastattelemaan kaikkia talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöitä. Palvelukeskuksesta haastateltiin johtoryhmää, talouspäällikköä ja tuottavuusasiantuntijaa.

TULOKSET

Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin, ettei palvelukeskusmalli ole tuonut työn tuottavuutta talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessissa. Keskeinen syy on se, että henkilötyövuosien säästötoimenpiteet ovat vielä kesken virastoissa vuonna 2009 ja 2010. Palvelukeskusmallin omaava potentiaali tuottavuuden parantamiseksi ei ole siis realisoitunut, koska virastoissa tehdään palvelukeskuksen kanssa paljon päällekkäistä työtä. Päällekkäisyyden poistaminen on haaste, koska virastot tukevat palvelukeskusta palvelukeskusmallin aloitusvaiheessa. Tutkimuksessa ilmenee myös se, että palvelukeskusmallissa on potentiaalia nostaa tuottavuutta nykytilanteesta. Tulevaisuudessa valtionhallinnossa on mahdollista saavuttaa nykyistä parempi tuottavuuden taso. Palvelukeskuksen tulee parantaa prosessejaan ja viraston tulee panostaa tehtävien uudelleen organisointiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.