Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12929
Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Tekijä: Hellman, Jan
Otsikko: Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; kiinteistöt; real estates; sijoitusrahastot; investment funds; pääoma; capital; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; etiikka; ethics; viestintä; communication; sijoittajat; investors
Sivumäärä: 93
Avainsanat: Yhteiskuntavastuu; Yhteiskuntavastuun raportointi; Vastuullinen sijoittaminen; Sijoittajaviestintä; Kiinteistöpääomarahastot
Tiivistelmä:
Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.