Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eWP - Kauppakorkeakoulun työpaperit


Haku asiasana='Organization' : työpapereita löytyi 52 kpl


Jari  Huikku  Design of a post-completion auditing system for organizational learning
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-462
 2009
Markku Anttonen, Mika Kuisma, Minna Halme, Petrus Kautto  Materiaalitehokkuuden palveluista ympäristömyötäistä liiketoimintaa (MASCO2) : loppuraportti 2008
Working papers. Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-457
 2008
Derek C. Jones, Panu Kalmi  Trust, inequality and the size of co-operative sector : cross-country evidence
Working papers / Helsingin kauppakorkeakoulu., ISSN 1235-5674 ; W-446
 2008
Tiina  Ritvala, Birgit  Kleymann  Scientists as midwives to cluster emergence : an interpretative case study of functional foods
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-430
 2007
Olli-Pekka  Kauppila  Towards a network model of ambidexterity
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-429
 2007
Elina  Hiltunen  The futures window : a medium for presenting visual weak signals to trigger employees’ futures thinking in organizations
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-423
 2007
Raimo  Lovio  Suomalaisten monikansallisten yritysten kotimaisen sidoksen heikkeneminen 2000-luvulla
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-420
 2007
Marjut  Lovio, Mika  Kuisma  Henkilöstöraportointi osana yhteiskuntavastuuraportointia - yritysten nykykäytäntöjen kehittäminen
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-401
 2006
Hanna  Kalla Exploration of the relationship between knowledge creation, organisational learning and social capital
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-360
 2003
Kirsi  LaPointe Subjektiivinen ura työurien tutkimuksessa ja teorioissa
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-350
 2003
Tommi  Kasurinen Conceptualising the encoding process related to institutionalisation in organisations
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-331
 2002
Leena  Louhiala-Salminen Communication and language use in merged corporations
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-330
 2002
Jussi V.  Koivisto, Matti  Lampinen Crossing national and corporate cultures
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-288
 2001
Jukka  Kallio, Timo  Saarinen, Markku  Tinnilä Efficient change strategies-matching drivers and tracers in change projects
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-281
 2001
Jussi V.  Koivisto Conceptualising cross-cultural organisations
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-280
 2001
Petri  Hallikainen Improving the success of information systems by evaluation
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-228
 1999
Pertti  Haaparanta Multinational activities and firm organization
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-217
 1998
Arto  Rajala, Matti  Tuominen Intraorganizational relationships and business performance
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-215
 1998
Janne  Tienari, Sigrid  Quack, Hildegard  Theobald Stuck!?
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-210
 1998
Sirkku  Kivisaari, Raimo  Lovio Ympäristökysymykset teknologia- ja organisaatiotutkimuksen haasteena
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-174
 1997
Jukka  Kallio Drivers and tracers of business process changes
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-169
 1996
Sinikka  Vanhala Are women changing the leadership culture of the organization?
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-159
 1996
Matti  Virkki Muutoksen oppimisprosessi
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-155
 1996
Mika  Huolman Conceptualization of corporate diversification
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-148
 1996
Matti  Tuominen Market orientation
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-147
 1996
Mika  Huolman The rumelt measure of corporate diversification: is it appropriate?
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-143
 1995
 Ihmiset ja informaatioteknologia yritysten menestystekijöinä
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-139
 1995
Tuomo  Peltonen, Akseli  Virtanen Organizing cultural pluralism
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-138
 1995
Akseli Virtanen Police superintendent and schizophrenia : developing sustainable (self) as read in a tale of sustainable development
Working papers / Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-137
 1995
Esa  Matikainen Conceptual analysis of contractual relationships
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-122
 1995
Akseli  Virtanen A piece of masquerade
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-115
 1995
Janne  Tienari Finnish banking from within
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-112
 1995
Jyrki  Sarasti About corporate culture and management and management of culture
CIBR working papers, ISSN 1237-3931 ; Z-3
 1995
Timo  Saarinen, Fons  Wijnhoven Organizational learning and evaluation of information systems
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-15674 ; W-111
 1994
Markku  Tinnilä Business process redesign concepts and perspectives
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-90
 1994
K. E. Kristian  Möller Interorganizational marketing exchange
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-41
 1993
Timo Pohjalainen, Timo, Saarinen, Markku Sääksjärvi Tietohallinnon organisointitavan valintaan vaikuttavat tekijät : teoreettinen tarkastelu
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-291
 1991
Antti  Ainamo Design management research scheme
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-279
 1991
Keijo  Räsänen Paths of corporate change and the metaphor of "sectoral roots"
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-274
 1991
Mika  Pantzar Early entrepreneurs in webs of their own creation
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-256
 1991
Iiris  Marjosola Changing the culture of an entrepreneurial firm
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-261
 1990
Kari, Lilja Epics and epochs : organisational learning and the Kaskinen pulp mill
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-232
 1989
Margaret  Grieco, Kari Lilja Organisational culture and organisational transformation
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-218
 1989
Iiris  Marjosola Kulttuurin muuttuminen yritysorganisaatiossa
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-209
 1989
Timo  Saarinen, Markku  Sääksjärvi, Jukka Heikkilä Itsenäiskäyttö ja sen johtaminen Suomessa
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-172
 1987
Pekka  Korhonen, Timo  Santalainen, Risto  Tainio Explaining variations in bank performance
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-168
 1987
Timo  Saarinen State of Nolan's stage model
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-146
 1986
Ritva  Rautkylä Assessing organizational performance
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-93
 1984
Risto  Tainio, Kari  Lilja, Keijo Räsänen Managerial "arenas" of the firm
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-67
 1983
Jaana  Kujala Technology-structure research
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-66
 1983
Leena  Ylä-Anttila Organisaatiorakenteen tutkimuksen suuntauksista, saavutuksista ja mahdollisuuksista
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-35
 1982
Risto  Tainio Structural realism
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-6
 1980