School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Suhonen, Susanne 
Title:Industry Evolution and Shakeout Mechanisms: The Case of the Internet Service Provider Industry
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 200
Series no:A-200
Year:2002  Thesis defence date: 2002-05-24
Discipline:Entrepreneurship and SME Business Managament
Index terms:Cycles; Data communication; Development; Electronic commerce; Internet; Kehitys; Palvelut; Service; Syklit; Tietoliikenne; Verkkokauppa
Language:eng
Bibid:278261
ISBN:951-791-693-0
Abstract:
Thesis defence announcement:
Internet-palveluntarjoaja - toimialan kehitys ja shakeout

KTM Susanne Suhosen väitöskirja "Industry Evolution and Shakeout Mechanisms: The case of the Internet Service Provider Industry" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 24. toukokuuta. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen Stora Enso -salissa H324, os. Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Thomas Keil (Schulich School of Business, Kanada) ja kustoksena Yrittäjyyden aineen professori Arto Lahti (HKKK).

Evolutionäärisen talousteorian alaan kuuluvassa tutkimuksessa tarkastellaan toimialakehitystä sekä taloustieteen että populaatioekologian näkökulmista. Väitöskirjassa tutkitaan, miten uusien, Internetille rakentuvien toimialojen kehitys eroaa vanhoista toimialoista. Erityisesti tutkimuksessa pyritään selvittämään syitä toimialojen shakeoutiin, s.o. kehitysvaiheeseen, jossa iso osa yrityksistä jättää toimialan joko konkurssin tai fuusion seurauksena. Väitöskirjan empiirinen osio tarkastelee Internet-palveluntarjoajatoimialan kehitystä USA:ssa, Englannissa, Saksassa ja Suomessa.

Tutkimus osoittaa Internetille rakentuvien toimialojen kehityksellä olevan eroavaisuuksia ja erityispiirteitä vanhojen toimialojen kehitykseen verrattuna. Innovaatiot Internet-toimialoilla perustuvat useimmiten ansaintalogiikan muutokseen, kun taas vanhoilla toimialoilla innovaatiomalli on usein tuote- tai prosessilähtöinen. Internet-toimialoilla on havaittavissa myös yritysten erikoistumista ennen toimiala-shakeoutia, mikä usein voi tapahtua aiemmin kuin vanhoilla toimialoilla. Lisäksi tutkimus osoittaa, että rahoituksen määrällä on keskeinen merkitys toimiala-shakeoutin käynnistäjänä. Kuitenkin toimiala-shakeout tulisi nähdä prosessina, jossa on useita osatekijöitä eikä pelkästään yhtä laukaisumekanismia.
Opponents:Keil, Thomas
professor
Schulich School of Business, York University, Canada

Chairperson:Lahti, Arto
professor