School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Öörni, Anssi 
Title:Consumer Search in Electronic Markets
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 197
Series no:A-197
Year:2002  Thesis defence date: 2002-03-25
Discipline:Information Systems Science
Index terms:Consumer behaviour; Electronic commerce; Internet; Kuluttajakäyttäytyminen; Matkailu; Tourism; Verkkokauppa
Language:eng
Bibid:276713
ISBN:951-791-680-9
Abstract:
Thesis defence announcement:
Consumer Search in Electronic Markets

KTM Anssi Öörnin tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöskirja Consumer Search in Electronic Markets tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) maanantaina 25.3.2002. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen juhlasalissa osoitteessa Runeberginkatu 14-16. Vastaväittäjänä toimii professori Stefan Klein Münsterin yliopistosta ja kustoksena professori Timo Saarinen HKKK:sta.

Sähköisiä kuluttajamarkkinoita kehutaan tehokkaiksi. Oletetaan, että hyvin alhaiset tiedonetsintäkustannukset auttavat kuluttajia laajentamaan tuotevertailua, joka on perinteisillä markkinoilla havaittu usein varsin suppeaksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on koetella sähköisten markkinoiden oletettua, kuluttajien tuotetiedon etsintää ja tuotevertailua tehostavaa vaikutusta. Lisäksi pyritään selvittämään, onko sähköisten markkinoiden hintataso alhaisempi ja hinnan vaihtelu pienempää, mikä olisi tuotevertailun helpottumisen johdonmukainen seuraus.

Tutkimuksessa testattiin sähköisten matkailumarkkinoiden tehokkuutta perinteisiin markkinoihin verrattuna. Lisäksi tutkittiin, mitä tavoitteita kuluttajat liittävät sähköisten tietolähteiden käyttöön.

Havaintojen mukaan tuotteiden hinnat käyttäytyivät sähköisillä markkinoilla lähes samoin kuin perinteisillä markkinoilla: hintatasossa tai hintojen hajonnassa ei ollut olennaisia eroja. Tuotevertailu ei ole myöskään toistaiseksi tehostunut oletetulla tavalla. Yksi syy sähköisten markkinoiden oletettua alhaisempaan tehokkuuteen on kuluttajien tapa käyttää sähköisiä markkinoita. Sähköiset tiedonlähteet ovat ennemmin ostopäätöstä tukevassa roolissa kuin suoraan ostopäätökseen johtavia tietolähteitä. Tutkimuksen tulokset poikkeavat huomattavasti yhä vallalla olevista oletuksista; johtopäätös on, etteivät sähköiset markkinat ole toistaiseksi mullistamassa tuotevertailua.
Opponents:Klein, Stefan
professor
University of Muenster, Germany

Chairperson:Saarinen, Timo
professor