School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kuosmanen, Timo 
Title:The Role of Production Assumptions in Data Envelopment Analysis
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 188
Series no:A-188
Year:2001  Thesis defence date: 2001-04-06
Discipline:Quantitative Methods
Index terms:Arviointi; Decision making; Econometrics; Effectiveness; Ekonometria; Evaluation; MIS; Operaatioanalyysi; Operational analysis; Production; Päätöksenteko; Tehokkuus; Tuotanto
Language:eng
Bibid:267829
ISBN:951-791-610-8
Abstract:
Thesis defence announcement:
Uusia menetelmiä tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamiseen

YTM Timo Kuosmasen väitöskirjaksi aikoma tutkimus "The Role of Production Assumptions in Data Envelopment Analysis" tarkastetaan perjantaina 6.4. 2001 klo 12 alkaen Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen (Runeberginkatu 14 - 16) XEROX-salissa B163. Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien alaan kuuluvan väitöskirjan vastaväittäjinä ovat professori Rolf Färe (Oregon State University) ja professori Niels Christian Petersen (University of Southern Denmark). Kustoksena toimii professori Pekka Korhonen (HKKK).

YTM Timo Kuosmasen väitöskirja tarkastelee tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamisen problematiikkaa menetelmätieteiden näkökulmasta. Väitöskirja keskittyy tuottavuus- ja tehokkuusanalyyseissä paljon käytetyn ei-parametrisen Data Envelopment Analysis (DEA) -menetelmän asettamiin tuotantoteknologiaa koskeviin aksiomaattisiin oletuksiin, joita ovat erityisesti tuotantomahdollisuuksien joukon konveksisuus sekä panosten ja tuotosten vapaa hävitettävyys.

Artikkeliväitöskirja koostuu artikkelit yhteen kokoavasta johdanto-osasta sekä viidestä itsenäisestä työstä, joista neljä on tähän mennessä hyväksytty julkaistavaksi arvostetuissa operaatiotutkimuksen ja kansantaloustieteen referoiduissa aikakausjulkaisuissa. Osa artikkeleista on kirjoitettu yhteistyössä Thierry Postin (Erasmus University Rotterdam) ja Laurens Cherchyen (Catholic University of Leuven) kanssa. Artikkeleissa luodaan uusia näkökulmia DEA-menetelmän oletuksiin ja niiden taloustieteelliseen tulkintaan sekä esitetään uusia lievempiin oletuksiin perustuvia menetelmiä. Väitöskirjan keskeisiä teemoja ovat mm. suurtuotannon ja erikoistumisen kautta saavutettavien tuottavuusetujen sekä toisaalta tuotannon ruuhkautumisesta aiheutuvien haittojen huomioiminen tuotantorintamien estimoinnissa sekä epätäydellisen hintainformaation ja hintariskien mallintaminen tehokkuusanalyysissä.
Opponents:Färe, Rolf
professor
Oregon State University, USA

Petersen, Nies Christian
professor
University of Southern Denmark, Denmark

Chairperson:Korhonen, Pekka
professor