School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Lehtinen, Uolevi 
Title:Merkinvalintamalli : mallin muodostaminen sekä sen selityskyvyn ja sovellutusmahdollisuuksien tarkastelu
Series:Acta Academiae oeconomicae Helsingiensis. Series A; 15
Series no:A-15
Year:1975  Thesis defence date: 1975-09-12
Index terms:Branded goods; Consumers; Kuluttajat; Merkkitavarat
Language:fin
Bibid:586924
ISBN:951-699-078-9
Abstract:
Opponents:Leivo, Veikko
professor
Helsinki School of Economics, Finland

Lehto, Markku
docent
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Nyberg, Aarni
professor