School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Keto, Jaakko 
Title:Elokuvalippujen kysyntä ja siihen vaikuttaneet tekijät Suomessa 1915-1972
Series:Acta Academiae oeconomicae Helsingiensis. Series A, ISSN 0356-9969; 10
Series no:A-10
Year:1974  Thesis defence date: 1974-11-07
Index terms:Arts marketing; Consumer behaviour; Consumption; Elokuvat; Film industry; Kulttuurin markkinointi; Kuluttajakäyttäytyminen; Kulutus
Language:fin
Bibid:567251
Abstract:
Opponents:Nyberg, Aarni
professor
Helsinki School of Economics, Finland

Pihkala, Erkki
professor
Helsinki School of Economics, Finland

Chairperson:Vaivio, Fedi
professor