School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Lehtovuori, Jouko 
Title:Kirjanpidon perusteet yrityksen tiedotuspolitiikan kannalta -
Series:Acta Academiae oeconomicae Helsingiensis. Series A, ISSN 0356-9969; 9
Series no:A-9
Year:1972  Thesis defence date: 1972-05-12
Index terms:Accounting; Bookkeeping; Business communication; Kirjanpito; Laskentatoimi; Yritysviestintä
Language:fin
Bibid:566605
Abstract:
Opponents:Kettunen, Pertti
professor
University of Jyväskylä, Finland

Chairperson:Vaivio, Fedi
professor