School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kajalo, Sami 
Title:Deregulation of Retail Hours in Finland: Historical and Empirical Perspectives
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 210
Series no:A-210
Year:2002  Thesis defence date: 2002-12-10
Discipline:Marketing
Index terms:Aukiolo; Lainsäädäntö; Legislation; Myymälät; Opening hours; Retail trade; Shops; Vähittäiskauppa
Language:eng
Bibid:286789
ISBN:951-791-734-1
Abstract:
Thesis defence announcement:
Historiallisia ja empiirisiä näkökulmia kauppojen aukiolon vapauttamiseen Suomessa

KTL Sami Kajalon markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja "Deregulation of Retail Hours in Finland: Historical and Empirical Perspectives" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) tiistaina 10.12.2002. Tilaisuus alkaa klo 12 HKKK:n päärakennuksen juhlasalissa (XEROX-sali B163). Vastaväittäjänä toimii professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulusta ja kustoksena professori Niilo Home HKKK:sta.

Väitöskirja käsittelee vähittäiskaupan aukioloaikarajoitusten purkamista Suomessa. Sen perustan muodostavat Sami Kajalon viime vuosien aikana aiheesta tekemät tutkimukset, joista monia on julkaistu myös suomen kielellä. Väitöskirja tarkastelee erityisesti aukiolorajoitusten historiaa ja kauppiaiden kokemuksia vapaammista aukioloajoista.

Aukioloaikojen sääntelyn historia on tutkimuksessa jaettu neljään ajanjaksoon. Ensimmäinen jakso kesti 1700-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. Tällöin säänneltiin vain sunnuntaiaukioloa, ja sääntely oli osa uskonnollista lainsäädäntöä. Toinen jakso ulottui 1920-luvulta 1960-luvulle. Vuonna 1919 aloitettiin arkiaukioloaikojen sääntely, ja aukiolorajoitukset tulivat osaksi työsuojelua. Kun vuonna 1946 kiristettiin edelleen sunnuntaiaukioloa koskevia rajoituksia, muutoksen takana olivat työsuojelulliset eivätkä uskonnolliset tekijät.

1960-luvulla alkoi kolmas ajanjakso, kun aukioloaikarajoituksia alettiin purkaa. Kaupan työntekijät vastustivat aukiolorajoitusten purkamista, mutta eivät pystyneet estämään sitä. 1980-luvun alusta alkaneella neljännellä ajanjaksolla aukiolorajoitusten purkaminen jatkui. Lisäksi tilanne oli sikäli erilainen kuin -60-luvulla, että nyt sääntelyn purkaminen koski myös sunnuntaiaukioloa. 1990-luvun alussa vapautettiin aukioloajat kokonaan haja-asutusalueiden myymälöiltä. Lisäksi muille myymälöille sunnuntaiaukiolo on sallittu viimeisten 10 vuoden aikana kesällä ja joulua edeltävänä aikana. Myös ilta-aukioloa pidennettiin vuonna -97 ensimmäisen kerran -60-luvun jälkeen sallimalla se maanantaista perjantaihin iltayhdeksään asti.

Väitöskirjassa tarkastellaan myös kauppiaiden kokemuksia vapaammista aukioloajoista. Aineistona ovat 500 kauppiaan puhelinhaastattelut ja kaupan ketjujen johtajien henkilökohtaiset haastattelut. Tutkimuksen mukaan suomalaiset kaupat ottivat nopeasti käyttöön vuonna 1997 sallitut uudet, laajemmat aukioloajat.

Väitöskirjassa tutkitaan korrespondenssianalyysin ja klusterianalyysin avulla sitä, kuinka eri myymäläketjut ja yksittäiset myymälät erosivat toisistaan aukioloaikojensa ja kokemustensa suhteen. Tulokset osoittavat, että päivittäistavaramyymälät käyttivät laajempia aukiolomahdollisuuksia hyvin eri tavoin. Lisäksi kauppiaiden kokemukset vapaampien aukioloaikojen vaikutuksista esimerkiksi myyntiin ja kannattavuuteen olivat hyvin erilaisia.
Opponents:Marjanen, Heli
professor
Turku School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Home, Niilo
professor