School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kaskimies, Mika 
Title:Kulutustavaroiden jakeluteiden rakenne erityisesti tarkasteltuna niiden pituuteen vaikuttavien tekijöiden kannalta
Series:Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen julk.; 20
Year:1955  Thesis defence date: 1955-11-26
Index terms:Consumer goods; Distribution channels; Jakelutiet; Kulutustavarat
Language:fin
Bibid:565046
Abstract:
Opponents:Raninen, Huugo
professor
Helsinki School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Virkkunen, Henrik
professor