School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Hallikainen, Petri 
Title:Evaluation of Information System Investments
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 215
Series no:A-215
Year:2003  Thesis defence date: 2003-05-16
Discipline:Information Systems Science
Index terms:Arviointi; Evaluation; Information systems; Investment; Investoinnit; Tietojärjestelmät
Language:eng
Bibid:291817
ISBN:951-791-758-9
Abstract:
Thesis defence announcement:
Tietojärjestelmäinvestointien arviointi

KTL Petri Hallikaisen tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöskirja “Evaluation of Information System Investments” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 16.5.2003. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenian STORA ENSO-salissa (Runeberginkatu 22-24). Vastaväittäjänä toimii professori Hannu Salmela (Turun kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Timo Saarinen (HKKK).

Tietojärjestelmäinvestoinnit muodostavat nykypäivänä huomattavan osan yritysten kokonaisinvestoinneista. Tietojärjestelmäinvestointien hyötyjä ja vaikutuksia tulisi arvioida sekä taloudellisesta että strategisesta näkökulmasta. Päätöksiä tietojärjestelmäinvestoinneista tehdään kuitenkin usein käyttämällä pääasiassa asiantuntija-arvioita investointien hyödyistä ja riskeistä. Väitöskirjatutkimuksen mukaan määrämuotoisia arviointimenetelmiä käytetään harvoin.

Tutkimuksen mukaan vain kaikkein edistyneimmissä, yleensä kooltaan suurissa yrityksissä tietojärjestelmäinvestointien arviointi on toteutettu systemaattisesti ja määrämuotoisesti. Monesti tietojärjestelmähankkeiden aikataulu ja budjetti ylittyy, tai hanke suoranaisesti epäonnistuu. Vaikka järjestelmä saataisiinkin rakennettua onnistuneesti, liiketoimintahyötyjen toteutuminen jää usein epäselväksi. Hälyttävä ongelma on, että tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä arvioinnin tekee monissa tapauksissa tietojärjestelmähanketta vetävä projektipäällikkö. Siksi ei olekaan yllättävää, että saavutettujen liiketoimintahyötyjen arviointi järjestelmän tuotantovaiheessa jää vähäiseksi.

Tilanne näyttää kuitenkin valoisalta niiden yritysten osalta, jotka ovat kehittäneet arviontikäytäntöjään ja määritelleet yrityksen tasolla ohjeet tietojärjestelmäinvestointien arvioinnista. Nämä yritykset pystyvät tekemään merkittävämpiä päätöksiä tietojärjestelmäinvestoinneistaan ja keskeyttämään ongelmalliset hankkeet tai hylkäämään kannattamattomat jo alkuvaiheessa. Silloin resursseja voidaan suunnata tehokkaammin kannattaviin hankkeisiin.

Nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön takia yritysten tulisi jatkuvasti kehittää tietojärjestelmäinvestointien arviointikäytäntöjä ja suhtautua niiden kehittämiseen aitona oppimisprosessina. Väitöskirjatutkimuksen mukaan yritykset, jotka olivat aktiivisesti kehittäneet arviontikäytäntöjään, olivat omien arvioidensa mukaan tyytyväisempiä käytäntöihinsä kuin ne vertailuryhmän yritykset, joissa kehitystyö oli ollut vähäistä. Näyttääkin siltä, että arvioinnin määrää on huomattavasti helpompi kasvattaa kuin arvioinnin laatua.
Opponents:Salmela, Hannu
professor
Turku School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Saarinen, Timo
professor