School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Pietala, Jorma. 
Title:Päivittäistavarakaupan dynamiikka ja ostoskäyttäytyminen pääkaupunkiseudulla
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 217
Series no:A-217
Year:2003  Thesis defence date: 2003-06-06
Discipline:Area Studies Programme
Index terms:Consumer behaviour; Convenience goods; Economic geography; Households; Kauppakeskukset; Kotitaloudet; Kuluttajakäyttäytyminen; Myymälät; Päivittäistavarat; Retail trade; Shopping malls; Shops; Talousmaantiede; Vähittäiskauppa
Language:fin
Bibid:292403
ISBN:951-791-761-9
Abstract (eng):The purpose of the study is to describe the structural development of the convenience good trade in Helsinki metropolitan area during years 1990 -1999. The second aim is to locate the housing areas of diversified households based on differentiated shopping behaviour and to develop a dynamic shopping model based on accurate geographic information. The data of the model were collected and the parameters were defined in 1990 according to 664 convenience good outlets and 897 interviewed households.

A strong shift towards bigger retail outlet units took place during the research period. The number of over 1000 m2 units grew almost 2,5 times and the outlets concentrated in big (over 1500 m2) shopping centers, which doubled their market share during the period. The total number of retail units concentrated in big shopping centers by 27 %. In shopping centers with floor area less than 1500 m2 the total number fell to half but the size of single units grew by 16 % in both shopping center types.

The number of big shopping centers doubled as well and they were distributed more evenly over the research area according to the purchasing power and accessibility. Two thirds of the interviewed households had to find a new outlet because of shutdown. The length of shopping trips increased in general and the establishing of new outlets provided a shortened trip only for few households. The theoretical total length of trips to big shopping centers more than doubled, but the length of average single trip grew by 8 %.

The larger the territorial unit the less there are differences between households. By means of principal component analysis it was possible to obtain 8 different types of areally differentiated household categories based on grid data. The grid data is suitable for targeted areal marketing, but it was not possible to define distinct area profiles based on all principal component score categories.

The spheres of influence of retail units were defined by potential models, cost-distance models and empirical evidence. The dynamic shopping behaviour model gives patronage estimates to every single outlet and a distance dependent coefficient to shop to every customer. The floor area and the attraction coefficient together can explain 88 % of the total variance of the turnover. By identifying the outlets of different business chains it is still possible to increase the explained variance noticeably. The variables of empirical data could only give hints about the differentiated shopping behaviour of sample households.
Thesis defence announcement:
Päivittäistavarakaupan dynamiikka ja ostoskäyttäytyminen Pääkaupunkiseudulla

FL Jorma Pietalan talousmaantieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Päivittäistavarakaupan dynamiikka ja ostoskäyttäytyminen Pääkaupunkiseudulla” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 6.6.2003. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenian (Runeberginkatu 22-24) STORA ENSO-salissa (H324). Vastaväittäjänä toimii professori Mari Vaattovaara
(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jarmo Eronen (HKKK).

Pietalan väitöstutkimus koskee Pääkaupunkiseudun vähittäiskaupan tarjontajärjestelmän rakennemuutosta kaudella 1990 -1999. Kauden alussa suoritettiin maamme ensimmäinen tarkkaan paikkatietoon pohjautuva kotitalouksien asiointia kartoittava kysely, jossa haastateltiin vajaa tuhat Pääkaupunkiseudulla asuvaa kotitaloutta. Asiointien suuntautumisvirtoja verrattiin eri potentiaalimalleilla saatuihin kauppakeskusten teoreettisiin markkina-alueisiin. 1990-luvun talouslaman ja voimakkaan tarjontarakenteen muutoksen vuoksi noin kaksi kolmasosaa haastatelluista kotitalouksista on joutunut vaihtamaan ostospaikkaa myymälän lopettamisen takia.

Yksittäinen ostosmatka on siten pidentynyt keskimäärin vähintään 8 %. Matka ylittää useimmiten perinteisen ”kassinkantaman” eli 400 metriä, koska päivittäistavarakauppaa ei enää löydy siltä etäisyydeltä. Käytännössä matkat ovat pidentyneet huomattavasti enemmän, sillä asiointi tapahtuu nyt autoa käyttäen useimmiten suurissa kauppakeskuksissa, joiden markkinaosuus on noussut kymmenen vuoden aikana 28 %:sta 56 %:iin. Suurten kauppakeskusten lukumäärä myös yli kaksinkertaistui kymmenen vuoden aikana, mutta hajautuneemmasta tarjonnasta huolimatta matkasummat näihin keskuksiin kasvoivat.

Kotitalouksien alueellista erilaistuneisuutta tutkittiin muodostamalla Tilastokeskuksen ruutuaineistosta pääkomponenttianalyysin avulla uusia alueprofiileja. Eriytyneen ostoskäyttäytymisen ja kaupan attraktiivisuuden huomioiva multilineaarimalli rakennettiin kuvaamaan tarjonnan ja kysynnän välistä vuorovaikutusta. Malli selittää ostopaikan valintaa vähintään samalla todennäköisyydellä kuin aikaisemmat suoraan ostajan motiiveihin perustuvat mallit. Sen sijaan päivittäistavaraostoissaan eriytyneitä alueita ei kuitenkaan voitu osoittaa, joskin tutkimuksessa havaittiin merkitseviä viitteitä jo 1990-luvun alussa alkaneesta alueellisesta segregaatiosta.
Opponents:Vaattovaara, Mari
professor
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Eronen, Jarmo
professor