School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Sulamaa, Pekka. 
Title:Essays in deregulated Finnish and Nordic electricity markets
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 191
Series no:A-191
Year:2001  Thesis defence date: 2001-05-25
Discipline:Economics
Index terms:Electricity; Energiatalous; Energy economy; Markets; Markkinat; Sähkö
Language:eng
Bibid:268744
ISBN:951-791-616-7
Abstract:
Thesis defence announcement:
Kilpailulle avautuneet Suomen ja pohjoismaiden sähkömarkkinat

VTL Pekka Sulamaan kansantaloustieteen alan tohtorinväitöskirja "Essays on Deregulated Finnish and Nordic Electricity Markets" tarkastettiin Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 25.5.2001. Vastaväittäjänä toimi professori Einar Hope (Norges Handelshøyskole, Bergen) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta (HKKK).

Tutkimuksessa analysoidaan kilpailulle avautuneita Suomen ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoita. Tutkimus kvantifioi kilpailun tehokkuusvaikutuksia sähkön hinnoitteluun ja tuotantoon. Tutkimuksessa analysoidaan sähkön hinnoittelun tehokkuutta numeerisesti ratkaistavien oligopolimallien avulla ja toisaalta mitataan sähkön tuotannon ja jakelun teknistä tehokkuutta ja tuottavuutta ei-parametrisella Data Envelopment Analysis (DEA) -menetelmällä.

Analyysia varten kehitettiin oligopolimalli, jossa suurimmat sähköyhtiöt Suomesta sekä Norjan ja Ruotsin yhdistetyiltä sähkömarkkinoilta (Nordpool) kilpailevat keskenään kahden hinta-alueen markkina-alueella (Suomi ja Norpool). Kilpailun ulottaminen pohjoismaihin näkyi tehokkaampana sähkön hinnoitteluna Suomessa. Malmquist-indeksien avulla laskettu keskimääräinen kokonaistuottavuuden kasvu Suomessa lämpövoimalla tuotetulle sähkölle oli 4,5 prosenttia vuosina 1994-1995 ja 7,1 prosenttia vuosina 1995-1996. Tuottavuuden keskimääräinen kasvu vuosina 1995-1996 oli tilastollisesti merkitsevää 95 prosentin Bootstrap-menetelmällä simuloidun luottamusvälin mukaan.

Suomen jakeluverkkotoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden analyysit osoittavat, että yhtiöillä on oletuksista riippuen keskimäärin n. 15-20 % panosten vähentämistarve teknisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Tehottomuus ei kuitenkaan riippunut skaalaetujen käyttämättä jättämisestä.
Opponents:Hope, Einar
professor
Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway

Chairperson:Haaparanta, Pertti
pörofessor