School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Välimäki, Tuomas 
Title:Central Bank Tenders : Three Essays on Money Market Liquidity Auctions
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 218
Series no:A-218
Year:2003  Thesis defence date: 2003-06-13
Discipline:Economics
Index terms:Interest; Korko; Likviditeetti; Liquidity; Markets; Markkinat; Monetary policy; Rahapolitiikka
Language:eng
Bibid:293093
ISBN:951-791-762-7
Abstract:
Thesis defence announcement:
Tutkimus likviditeettihuutokauppojen vaikutuksista rahamarkkinoiden tasapainoon

KTM Tuomas Välimäen kansantalouden alaan kuuluva väitöskirja “Central bank tenders: three essays on money market liquidity auctions” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 13.6.2003. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 HKKK:n päärakennuksen (Runeberginkatu 14-16) juhlasalissa B163. Vastaväittäjänä toimii Senior Vice-President, PhD Leonardo Bartolini (Federal Reserve Bank of New York) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta (HKKK).

Väitöskirjassa tutkitaan, miten keskuspankin likviditeettihuutokaupoissa käytettävät vaihtoehtoiset huutokauppamenettelyt ja erilaiset likviditeettipolitiikat vaikuttavat rahamarkkinoiden tasapaino-koron ja -likviditeetin määräytymiseen, kun rahapolitiikka pannaan toimeen sellaisella välineistöllä, jota Euroopan keskuspankki (EKP) käyttää.

Väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä tutkimuksesta. Kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa tarkastellaan rahamarkkinoiden tasapainon määräytymistä ja pankkien tarjouskäyttäytymistä sovellettaessa kiinteäkorkoisia huutokauppoja. Ensimmäisessä tutkimuksessa osoitetaan, että mikäli pankit odottavat keskuspankin muuttavan huutokauppakorkoaan lähitulevaisuudessa, on keskuspankin annettava joko rahamarkkinalikviditeetin vaihdella pankkien korkonäkemyksen mukana tai rahamarkkinakoron poiketa rahapolitiikan ohjauskoron mukaiselta tasolta. Toisen tutkimuksen mukaan pankkien tarjoukset riippuvat ratkaisevasti keskuspankin valitsemasta likviditeettipolitiikasta. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös EKP:n likviditeetinjakopolitiikkaa käytetyn mallin valossa. Saatujen tulosten perusteella EKP näyttäisi pyrkineen vakauttamaan lyhyimmän rahamarkkinakoron ohjauskoron tasolle. Ajoittain pyrkimys tasata likviditeetin määrää kunkin vähimmäisvarantojen pitoperiodin kuluessa vaikuttaisi kuitenkin ohittaneen korkotavoitteen.

Kolmannessa tutkimuksessa mallinnetaan rahamarkkinoiden tasapaino sekä analysoidaan pankkien tarjoustentekoa keskuspankin toteuttaessa operaationsa vaihtuvakorkoisina huutokauppoina. Tässä mallissa likviditeetti määräytyy siten, että keskuspankki minimoi tappiotaan, joka koostuu koron ja likviditeetin poikkeamista niille määritellyiltä tavoitetasoilta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös EKP:n kokemuksia vaihtuvakorkoisista huutokaupoista. Niiden pohjalta EKP näyttäisi vaihtuvakorkoisten huutokauppojen likviditeetinjakopäätöksissään painottaneen nimenomaan likviditeetin poikkeamia tavoitetasolta.
Opponents:Bartolini, Leonardo
doctor
Federal Reserve Bank of New York, USA

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor