School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Linnainmaa, Juhani 
Title:Essays on the Interface of Market Microstructure and Behavioral Finance
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 219
Series no:A-219
Year:2003  Thesis defence date: 2003-08-28
Discipline:Finance
Index terms:Behaviour; Financial markets; Investors; Käyttäytyminen; Microeconomics; Mikrotalous; Osakemarkkinat; Psychology; Psykologia; Rahoitusmarkkinat; Sijoittajat; Stock markets
Language:eng
Bibid:295066
ISBN:951-791-782-1
Abstract:
Thesis defence announcement:
Tutkimus päiväkauppaa tekevistä sijoittajista ja sijoittajien rationaalisuudesta

KTM Juhani Linnainmaan rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on the Interface of Market Microstructure and Investor Behavior” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) torstaina 28.8.2003. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia rakennuksen STORA ENSO –salissa (H324), osoitteessa Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Andrei Simonov (Stockholm School of Economics) ja kustoksena professori Matti Keloharju (HKKK).

Sijoittajien käyttäytyminen on noussut suosituksi tutkimusaiheeksi viime vuosina. Sijoittajien on esitetty toimivan joskus tavalla, joka aiheuttaa heille taloudellista vahinkoa. Osakemarkkinoilla nähty IT-buumi on samalla nostanut kysymyksiä markkinoiden tehokkuudesta. Sijoittajaryhmä, joka tässä keskustelussa on nostettu merkittävästi esille, on ns. päiväkauppaa tekevät sijoittajat (”day traders”). Tällaiset sijoittajat pyrkivät tekemään voittoa tekemällä nopeata kauppaa päivän aikana.

Väitöskirjan ensimmäinen osio tutkii Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämän rekisterin avulla kaikkien Suomessa päiväkauppaa tehneiden sijoittajien käyttäytymistä ja menestystä. Tutkimuksen tulokset mm. kertovat, että tällaiset sijoittajat ovat pääasiassa pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria mieshenkilöitä, jotka eivät keskimäärin menesty sen paremmin kun samankaltaiset, ei päiväkauppaa tekevät sijoittajat. Tutkimuksessa myös havaitaan, että tappioiden synnyttyä sijoittaja todennäköisesti poistuu markkinoilta, että sijoittajat tekevät päiväkauppaa itselleen tutuilla osakkeilla tai osakkeilla, jotka ovat viimeisten päivien aikana pärjänneet erityisen hyvin ja että markkinoilla pysyvien treidaajien halukkuus ottaa riskejä ajan myötä kasvaa.

Väitöskirjan toinen osio tarkastelee eroja yksityishenkilöiden ja instituutioiden sijoitusstrategioissa ja yksityishenkilöiden aiemmin dokumentoitua taipumusta myydä salkustaan voitollisia osakkeita tappiollisten sijaan. Tulokset osoittavat, että erot näiden sijoittajaryhmien informaatiossa ja maltillisuudessa selittävät suuren osan eroista sijoitusstrategioissa. Maltillinen, informaatiota omaamaton sijoittaja suosii rajahinnallisia tarjouksia. Nämä tarjoukset johtavat kauppaan vain jos osakkeen hinta ”iskee” tarjousta vasten. Toteutuneita kauppoja tarkasteltaessa näyttää tällöin helposti siltä, että sijoittaja on ottanut aiemman kurssikehityksen huomioon, kun todellisuudessa motivaationa on ollut vain hyvän kaupankäyntihinnan varmistaminen rajahinnallisen tarjouksen avulla. Tutkimuksen tulokset asettavat myös kyseenalaiseksi sen julkisuudessa esitetyn näkemyksen, että yksityishenkilöiden myynti- ja ostopäätökset ovat suuressa määrin epärationaalisia.

Väitöskirjan kolmas osio arvioi informaatioeroja käytettyjen välittäjien näkökulmasta. Markkinareaktioita tarkastelemalla osoitetaan, että markkinat painottavat eri välittäjien tekemiä kauppoja välittäjän identiteetin mukaan. Erilaisten painotuksien taustalla ovat erot asiakaskunnissa: pääasiallisesti kotitalouksia palveleva välittäjä ei aiheuta yhtä voimakasta hintareaktiota kuin instituutioita palveleva välittäjä, vaikka muut kaupan ominaispiirteet otettaisiin huomioon.
Opponents:Simonov, Andrei
professor
Stockholm School of Economics, Sweden

Chairperson:Keloharju, Matti
professor