School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Riipinen, Toni 
Title:The Interaction of Environmental and Trade Policies
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 222
Series no:A-222
Year:2003  Thesis defence date: 2003-09-05
Discipline:Economics
Index terms:Environmental policy; Kauppapolitiikka; Trade policy; Ympäristöpolitiikka
Language:eng
Bibid:295067
ISBN:951-791-797-X
Abstract (eng):This work is about the linkage between two important policies that play an important role in shaping the future world. International trade is essential for the welfare of the world as well as for the welfare of different regions. Trade policies that different nations pursue are important for this reason. On the other hand economic activity that is needed to create goods and services for consumers unfortunately usually also causes pollution. The level of emissions has reached magnitudes such that actions to contain pollutants emitted from the production processes have been generally accepted to be necessary. Environmental policies to reduce emissions have moved to the next level at the international scene traditionally dominated by negotiations about trade liberalization due to the Kyoto-protocol.

Both environmental and trade policies have attracted a lot of interest in the academic field. What has been so far largely neglected in the literature is the interaction of the two. It is easy to imagine that the introduction of environmental policies leads to reassessment of trade policies or that the negotiations about the other policy affect the negotiations about the other one. Formal work on these issues has been scarce and the purpose of this work is to contribute to this. The focus is on the implications of the introduction of environmental policies to trade policies.

How environmental policies may affect the relative attractiveness of regional vs. multilateral trade liberalization? Do environmental policies have an effect on investments by firms and how does the existence of environmental policies affect the welfare implications of changes in trade policies? This work consists of four articles addressing these questions and the linkage between environmental and trade policies from different aspects.

Two of the articles focus on the effects of the introduction of environmental policies to trade policies. One article addresses the question about the role of environmental policies to foreign direct investments and the last one concentrates on simulations about the effects of environmental policies to the welfare implications of the expansion of regional trading blocks (EU and NAFTA).

It is found in this work that environmental policies do not hinder the creation of regional trading arrangements that are welfare improving but that environmental policies can make a big difference. Environmental agreements can decrease the risk that regionalism becomes a stumbling block to multilateral free trade. It is also found that environmental agreements can promote investments to the regions that are not participating in the emission reductions but this effect is not unambiguous. Hence, the intuition that emission reductions in some countries lead to reallocation of production to other regions does not have to be a correct one. The simulations about the EU-expansion confirm that the two policies are linked to each other. The implications of the EU-expansion are clearly affected by the existence of Kyoto-type environmental policies. The method how these policies are introduced (emission permit trading vs. no trading) does also affect the welfare implications of the expansion.
Thesis defence announcement:
Kauppa- ja ympäristöpolitiikan vuorovaikutus

KTM Toni Riipisen kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”The Interaction of Environmental and Trade Policies” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 5.9.2003. Väitöstilaisuus alkaa klo 14 Chydenian (Runeberginkatu 22-24) STORA ENSO-salissa (H324). Vastaväittäjänä toimii tutkimusjohtaja, KTT Juha Honkatukia (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta (HKKK).

Kansainvälinen kauppa on keskeinen asia koko maailman hyvinvoinnin kannalta. Tämän takia myös eri maiden ja alueiden harjoittama kauppapolitiikka on tärkeää tulevaisuuden taloudelliselle kehitykselle. Perusperiaate on se, että mitä vapaampaa kansainvälinen kauppa on, sitä paremmat edellytykset vallitsevat ihmisten hyvinvoinnin kasvulle. Toisaalta taloudellinen toiminta aiheuttaa myös päästöjä. Päästöjen määrä on kasvanut niin korkealle tasolle, että niiden rajoittamiseksi on solmittu viime vuosina useita kansainvälisiä ympäristösopimuksia. Tämän väitöskirjan aihe on se, miten näiden ympäristösopimusten solmiminen vaikuttaa kauppapolitiikkaan.

Väitöskirja koostuu neljästä tutkimuksesta. Keskeisiä kysymyksiä väitöskirjassa ovat mm. vaikuttavatko ympäristösopimukset pyrkimyksiin vapauttaa kansainvälistä kauppaa maailmanlaajuisesti verrattuna alueelliseen kaupan vapauttamiseen (esim. EU, NAFTA) ja toisaalta vaikuttavatko kansainväliset ympäristösopimukset yritysten investointipäätöksiin sekä kauppapolitiikan muutosten hyvinvointivaikutuksiin.

Tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti. Kansainväliset ympäristösopimukset eivät estä hyvinvointia edistävien kauppaliittojen muodostamista, mutta sopimuksilla voi olla suuri merkitys. Ne voivat vähentää sitä riskiä, että alueelliset kauppaliitot estävät WTO-tyyppisen kaupan maailmanlaajuisen vapauttamisen etenemisen. Alueellisesti rajatut ympäristösopimukset (esim. Kioton sopimus) voivat aiheuttaa tuotannon siirtymistä sen alueen ulkopuolelle, joiden päästöjä ne rajoittavat, mutta tämä ei ole yksiselitteinen seuraus. Toisin sanoen yleinen näkemys siitä, että kansainväliset ympäristösopimukset aiheuttavat tuotannon siirtymistä alueille, joita päästöjen rajoitukset eivät koske, ei välttämättä pidä paikkaansa. Kioto-tyyppiset päästöjen rajoitukset vaikuttavat EU:n laajenemisen hyvinvointivaikutuksiin. Myös sillä, miten rajoitukset toteutetaan, on vaikutusta. Jos päästöjen rajoitukset toteutetaan hyödyntäen kansainvälisiä päästölupamarkkinoita, ympäristösopimuksen vaikutus EU:n laajenemisen vaikutuksiin on pienempi, kuin jos maat rajoittavat päästöjään kansallisesti.
Opponents:Honkatukia, Juha
dcotor
Government Institute for Economic Research, Finland

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor