School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kuisma, Mika 
Title:Erilaistuminen vai samanlaistuminen? : vertaileva tutkimus paperiteollisuusyhtiöiden ympäristöjohtamisesta
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 232
Series no:A-232
Year:2004  Thesis defence date: 2004-04-16
Discipline:Organization and Management
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1629 KB]
Index terms:Environmental management; Forestry industry; Metsäteollisuus; Paper industry; Paperiteollisuus; Ympäristöjohtaminen
Language:fin
Bibid:303689
ISBN:951-791-835-6
Abstract (eng):Previous management literature has recognised the contradictions between institutional and competitive pressures for individual firms. The institutional perspective emphasises similarities between firms and the tendencies of firms to become similar to each other to secure legitimacy. The competitive perspective emphasises the importance of genuine strategies and practices to secure competitiveness. In practice, however, firms must simultaneously secure competitiveness by being sufficiently different from their competitors, and legitimacy by being sufficiently similar to others in the industry. In this study, the contradictions between competitive and institutional pressures and their influence on the organisation and management of companies were studied in the context of the international pulp and paper industry. The focus of the empirical study was on the environmental management of pulp and paper companies. The environmental management of the companies was analysed on three levels: environmental performance (emissions and the use of resources), environmental policies (e.g. certificates) and environmental legitimacy (the environmental image of the companies).

The findings of the study indicate that the overall environmental performance of the companies analysed improved during the late 1990s. However, in some cases, decoupling between formal environmental policies and actual environmental performance exist. The facade of the company looked better than the reality, i.e. the environmental facts behind it. By being active at the policy level, firms may partly contribute to the obtaining of positive media coverage, thus enhancing their legitimacy. The environmental institutional legitimacy of firms largely coincides with the activity of firms in the adoption of formal environmental policies.
Thesis defence announcement:
Ympäristöjohtamisen välineet tärkeitä paperiteollisuusyhtiön julkikuvan hallinnassa

KTL Mika Kuisman organisaatiot ja johtaminen –alaan kuuluva väitöskirja “Erilaistuminen vai samanlaistuminen? Vertaileva tutkimus paperiteollisuusyhtiöiden ympäristöjohtamisesta” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa Chydenia-rakennuksen (Runeberginkatu 22-24) StoraEnso -salissa perjantaina 16.4.2004 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Janne Hukkinen Teknillisestä korkeakoulusta ja kustoksena professori Raimo Lovio (HKKK).

Metsäteollisuusyhtiöt kaikkialla maailmassa korostavat viestinnässään toimintansa ympäristösaavutuksia. Asiakkaiden, sijoittajien, lähinaapureiden – koko ympäröivän yhteiskunnan – vakuuttamiseksi yritystoiminnan vastuullisuudesta markkinoille on 1990-luvun lopulla tullut yhä uusia välineitä: järjestelmiä, sertifikaatteja, merkkejä ja raportteja.

Kuisman väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin kolmentoista kansainvälisen paperiteollisuusyhtiön ympäristöjohtamista. Tutkimuksessa käsiteltiin mm. sitä, ovatko paperiteollisuusyhtiöt ympäristöjohtamisen suhteen pian toistensa kopioita vai voiko ympäristöasioilla myös erottautua toisista yhtiöistä. Ympäristöjohtamista tarkasteltiin kolmella tasolla: millaisia yrityksen materiaaliset ympäristövaikutukset ovat, miten yrityksen ympäristöpolitiikat välineineen pyrkivät yrityksen toimintaa esittämään ja miten vastuullisena yritys koetaan sen ulkopuolella.

Tutkimuksen mukaan yhtiöiden ympäristösuorituskyky parani 1990-luvun loppuvuosina. Yritysten ympäristöjohtamisen käytännöt samanlaistuivat, mutta niiden ympäristöpolitiikat erilaistuivat. Nyt näytettiin, että yhdelle tasolle keskittyvä tutkimus voi antaa tulokseksi epätäydellisen kuvan alan tai organisaatiokentän muutoksesta. Muutamissa tapauksissa politiikoin rakennettu yrityksen julkisivu näytti suotuisammalta kuin todellisuus sen takana. Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen aktiivisuus erityisesti poliittisen tason välineiden käytössä auttaa saamaan myönteistä julkisuutta ja lisäämään yrityksen arvostusta sen sidosryhmissä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että yrityksen alkuperämaa vaikuttaa ilmeisen vahvasti myös ympäristöjohtamisen alueella erityisesti mitä enemmän siirrytään käytännöistä (päästöistä) politiikkojen (järjestelmien) suuntaan.

Ympäristöjohtamisen formaatista eli julkistetuista politiikoista voi olla myönteisen imagon ja kilpailuedun rakentamisessa jopa enemmän hyötyä kuin käytännön hyvästä suorituskyvystä. Julkikuvansa parantamiseksi etenkin ympäristötietoisilla markkinoilla toimivien yritysten kannattaa hankkia käyttöönsä ympäristöpolitiikan välineitä, kuten sertifikaatteja. Julkistetut politiikat eivät saisi kuitenkaan erota käytännön toimista. Sanotun ja toteutuneen ristiriidasta syntyvän legitiimisyysvajeen täyttäminen on vaikeaa.
Opponents:Hukkinen, Janne
professor
Helsinki University of Technology, Finland

Chairperson:Lovio, Raimo
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11212