School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Virrankoski, Juha 
Title:Essays in Search Activity
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 240
Series no:A-240
Year:2004  Thesis defence date: 2004-09-17
Discipline:Economics
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1534 KB]
Index terms:Economic science; Environmental economics; Kansantaloustiede; Labour market; Työmarkkinat; Ympäristötalous
Language:eng
Bibid:310414
ISBN:951-791-870-4
Abstract (eng):A conventional wisdom regarding search models is that multiple unemployment equilibrium may result if the matching function has increasing returns to scale. Essays one and two challenge this view in models where projects are homogenous but the job seekers and firms choose their search intensities (essay one), or the job seekers choose their search intensity but firms enter the market according to a zero-profit condition (essay two). Multiple equilibrium may in principle be caused by strategic complementarity or by common pool externality. It turns out that large returns to scale do not endanger uniqueness but rather guarantee it.

In directed search models, the identity of stayers and movers has traditionally been just assumed. In essay three, searching and waiting decisions of buyers and sellers are considered. One-sided search is an evolutionarily stable outcome in an economy where each buyer and seller can either search or wait, and where the trading mechanism is auction or bargaining. If the relative number of buyers to sellers increases, the likelihood of all sellers wait and all buyers search -equilibrium increases relative to the likelihood of all buyers wait and all sellers search -equilibrium. In two-sided search, bargaining is more efficient than auction. One-sided search is more efficient than two-sided search. In one-sided search, it is more efficient if the larger pool searches and the smaller pool waits, than vice versa.

We can often see that similar goods are sold for different prices, which violates the law of one price. Up to now, the models resulting in price distribution have assumed imperfect information on prices or ex ante heterogenous agents. In the model of essay four, we develop a search model where price distribution results even if all the sellers are symmetric, all the buyers are symmetric, the commodity is homogenous, and all the buyers know all the prices. The sellers are in locations and post prices simultaneously. The buyers observe the prices, and each buyer visits one location. The buyers act independently and employ symmetric mixed strategies. We show that when there are several sellers in a location, the Nash equilibrium features price dispersion, i.e. the sellers post different prices. The equilibrium strategy of the sellers is a non-atomic distribution.

Essay five studies the supply of pollution permits in a labor market -style search model. We look at economic implications of allowing pollution permit trading between developed countries (DC) and less developed countries (LDC). The firms in a given region are similar, but he DC-firms are assumed to have clean technology, whereas the LDC-firms have dirty technology that emits a lot of carbon dioxide. We assume that each firm in both regions is first allocated a pollution cap. However, the permits can be transfered by making an investment which reduces the emission rate for a host firm (in an LDC-country) below the host's permit endowment. The market for these emissions-reducing projects have friction: finding a suitable partner for a project takes time. Once emission reductions are made and verified, the permits are traded in a frictionless permit market. Our model combines the search market for projects with a frictionless permit market to quantify the supply-side frictions in the market. We also decompose the effects of frictions into the effects of search friction, bargaining, and bilateralism. A calibration using previous cost estimates of reductions illustrates changes in cost savings and allocative implications.
Thesis defence announcement:
Etsintäaktiivisuus markkinoilla

KTL Juha Virrankosken kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays in Search Activity” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 17.9.2004. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen (os. Runeberginkatu 22-24) Stora Enso –salissa (H324). Vastaväittäjänä toimii assistant professor Dorothea Herreiner (Bowdoin College) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta (HKKK).

Virrankosken tutkimus koostuu viidestä esseestä, joissa tarkastellaan etsintäaktiviteettia työ- ja hyödykemarkkinoilla sekä päästölupien markkinoilla. Etsintämalleissa kaupankävijöiden kohtaamisessa on kitkaa, mistä johtuen kaikkia kannattavia kauppoja ja projekteja ei voida heti toteuttaa. Markkinoiden eri puolilla olevien talousyksiköiden valinnat vaikuttavat vastakkaisella puolella olevien talousyksiköiden hyötyihin ja valintoihin. Lisäksi talousyksiköiden on vaikea koordinoida valintojaan. Näistä markkinoiden epätäydellisyyksistä seuraa usein tehottomuutta ja tasapainon monilukuisuutta.

Kahdessa ensimmäisessä esseessä johdetaan riittävät ehdot työttömyystasapainon yksikäsitteisyydelle. Vakiintunut käsitys on tähän asti ollut se, että taloudessa voi olla useita työttömyystasapainoja, jos kohtaamisfunktion skaalatuotot ovat kasvavat. Tutkimuksessa osoitetaan, että mallissa, jossa työnhakijat valitsevat työnhakuaktiivisuutensa ja yritykset valitsevat joko rekrytointiaktiivisuutensa tai markkinoille tulemisen, suuret skaalatuotot takaavat yksikäsitteisen tasapainon.

Kolmannessa esseessä ratkaistaan, kuinka suuri osuus ostajista ja myyjistä etsii kauppakumppania ja kuinka suuri osuus heistä odottaa sellaisen ilmaantumista. Mallin tärkein tulos on, että kaksipuolinen etsintä, jossa osa ostajista ja myyjistä etsii ja osa odottaa, on epävakaa markkinarakenne. Sen sijaan markkinarakenne, jossa vain toinen osapuoli etsii, on vakaa. Jos ostajien suhteellinen osuus taloudessa lisääntyy, kasvaa todennäköisyys sellaiselle tasapainolle, jossa kaikki ostajat etsivät ja kaikki myyjät odottavat. Lisäksi esseessä vertaillaan eri kaupankäyntimekanismien (huutokauppa ja neuvottelu) ja eri markkinarakenteiden tuottamien kauppojen määrää.

Neljäs essee tarjoaa selityksen yhden hinnan lain pätemättömyydelle silloinkin, kun myyjät ovat keskenään samanlaisia, ostajat ovat samanlaisia ja heillä on täydellinen tieto hinnoista. Avainoletuksia ovat myyjien kapasiteettirajoitus ja heidän sijoittumisensa fyysisesti eri paikkoihin siten, että kussakin paikassa on useita myyjiä. Myyjien välistä kilpailua esiintyy näiden eri sijaintien sisällä sekä niiden välillä. Tasapainossa myyjät valitsevat erilaisia hintoja.

Viidennessä esseessä sovelletaan standardia työmarkkinoiden etsintämallia päästökauppalupien markkinoihin. Päästöjä alentavien projektien markkinat ovat kitkalliset, mutta lupakauppa on kitkatonta. Projektimarkkinoiden kitkat jaotellaan etsintä-, neuvottelu- ja kahdenvälisyyskitkaan. Malli kalibroidaan EU-maiden ja Itä-Euroopan maiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiskustannuksilla, minkä jälkeen tarkastellaan eri markkinaolosuhteiden tuomia hyötyjen kohdentumisvaikutuksia.
Opponents:Herreiner, Dorothea
professor
Bowdoin College, USA

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11219