School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Hämäläinen, Sirkka 
Title:Suomalaisten palkansaajatalouksien säästämiskäyttäytyminen: poikkileikkausanalyysi säästämiseen vaikuttavista tekijöistä
Series:Suomen Pankin julkaisuja. Sarja B; 36
Year:1981  Thesis defence date: 1981-12-04
Index terms:Consumer expenditure; Kotitalouksien kulutusmenot; Savings; Säästäminen
Language:fin
Bibid:29689
ISBN:951-686-074-5
Abstract:
Opponents:Kivikari, Urpo
professor
University of Turku, Finland

Chairperson:Leponiemi, Arvi
professor