School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Vesala, Jukka 
Title:Technological Transformation and Retail Banking Competition: Implications and Measurement
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 184
Series no:A-184
Year:2001  Thesis defence date: 2001-02-26
Discipline:Economics
Index terms:Banks; Competition; Kilpailu; Monetary policy; Pankit; Rahapolitiikka; Technology; Teknologia
Language:eng
Bibid:266392
ISBN:951-791-518-7
Abstract:
Thesis defence announcement:
Tekninen kehitys ja pankkikilpailu

KTL Jukka Vesalan kansantaloustieteen väitöskirja "Technological Transformation and Retail Banking Competition: Implications and Measurement" tarkastetaan 26.2.2001 klo 12 alkaen HKKK:n päärakennuksen NOKIA-salissa B200. Vastaväittäjinä ovat professori Hannu Salonen Turun yliopistosta ja VTT Vesa Vihriälä Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta. Kustoksena toimii professori Pekka Ilmakunnas HKKK:sta.

Vesala on tutkinut, miten pankkialan jakelu- ja luottotietojen käsittelytekniikan muutokset ja pankkisektorin ulkopuoliset yritykset vaikuttavat pankkikilpailuun. Lisäksi hän on tarkastellut niiden vaikutuksia raha-, sääntely- ja kilpailupolitiikkaan. Euroopan maita koskevassa empiirisessä osassa havaitaan, että pankkikilpailu tyypillisesti lisääntyi sääntelyn purkamisen jälkeen. Voidaan väittää, että liberalisoinnin jälkeen tekninen kehitys on nyt merkittävin kilpailun muutostekijä.

Työssä väitetään, että yleisesti käytetty spatiaalisen kilpailun teoria ei enää sovellu pankkikilpailun luonnehtimiseen ja esitetään uudenlainen kilpailumalli. Tulosten mukaan konttoreiden tai automaattien läheisyys ja määrä tai muut laatutekijät voivat ylläpitää pankkien hinnoitteluvoimaa. Puhelin- ja Internet-pankkitoiminnan leviäminen vähentää näitä kilpailuetuja ja konttorien ja automaattien määrä supistuu. Pankkien yhteistoiminta jakeluverkostoissa pienentää niiden kokoa, mutta ei vahingoita korkokilpailua.

Empiirisen analyysin mukaan pankkien hinnoitteluvoima johtuu Suomen luottomark-kinoilla kokonaan konttoriverkoston tuomista kilpailueduista, ja sitä esiintyy lähinnä kotitalousluotoissa. Talletuksissa pankeilla on todennäköisesti kolluusiota korkojen asetannassa. Hinnoitteluvoima on vähentynyt luotto- ja erityisesti talletusmarkkinoilla teknisen kehityksen mukana. Konttoreiden merkitys on jo olennaisesti vähentynyt.

Työssä osoitetaan, että tekninen kehitys nopeuttaa ja voimistaa rahapoliittisten korkopäätösten vaikutusta pankkien soveltamiin korkoihin. Pankkisektorin ulkopuolisella kilpailulla ja pääomamarkkinoiden kehityksellä on sama vaikutus. Tulokset ovat olennaisia mm. euroalueen rahapolitiikan transmission kannalta. Talletuskorkojen säännöstelyn purku vaikuttaa mallin mukaan siten, että talletuskorkojen liikkeet vaikuttavat yhä vähemmän luottokorkoihin. Luottokorkoja nostavaa vaikutusta ei ole, kuten usein väitetään.
Opponents:Salonen, Hannu
professor
University of Turku, Finland

Chairperson:Ilmakunnas, Pekka
professor