School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Tuunanen, Tuure 
Title:Requirements Elicitation for Wide Audience End-Users
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 250
Series no:A-250
Year:2005  Thesis defence date: 2005-04-06
Discipline:Information Systems Science
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1217 KB]
Index terms:Contingency models; Information systems; Information systems development; Information technology; Mallit; Models; Requirements elicitation; Requirements engineering; Risk management; Riskienhallinta; Tietojärjestelmät; Tietotekniikka; Wide audience end-users
Language:eng
Bibid:317606
ISBN:951-791-911-5
Abstract (eng):In this dissertation, we focused on gaining an understanding of what new problems arise in relation to eliciting the requirements of diverse and distributed end-users who are usually not within the reach of development team. This target group was defined as wide audience end-users (WAEUs).

We applied design research as a research agenda for our study and our findings are derived from three distinct research phases. First, we recognized that it was important to reach the end-users, who are often left outside the development process. It was also acknowledged that these end-users were often not experts in the context of the technology or firm. Furthermore, in an attempt to facilitate communication between the different stakeholders, we proposed that considering end-user preferences was a key issue in the modeling of requirements. We should also be able to easily aggregate the requirements in order to support the presentation of requirements, which would facilitate the consensus making process. As a final point, an attempt should be made to integrate the technique into design practice.

Second, we constructed a requirements elicitation technique to meet the presented requirements. The information systems (IS) planning technique was extended so as to facilitate the eliciting of WAEU requirements. We propose that by using the wide audience requirements elicitation (WARE) technique we can adequately understand the needs and desires of end users and thus support the decision making process. To support this claim, we present preliminary results from two case studies: Digia, Inc. and Helsingin Sanomat.

Third, to rationalize the use of WARE, we have to understand in what situations we should consider using it. For this purpose, we suggest a theoretical model for managing requirements engineering risks. The model provides means for choosing resolution tactics for each project situation, prioritizing the use of techniques, while it also suggests how the compensation of techniques may affect project dynamics. The model distinguishes four specific situations in which we should consider using the WARE technique.

In conclusion, we have theorized the problems faced by practitioners when developing information systems for wide audience end-users and constructed a technique to meet this challenge. Our theoretical model provides guidelines for selecting and using the different techniques. Finally, the research agenda offers guidance and direction for conducting further research.
Thesis defence announcement:
Miten käyttäjän tarpeita ymmärretään 3G:n ja Digi-tv:n aikakaudella?

KTM Tuure Tuunasen tietojärjestelmätieteen aineeseen kuuluva väitöskirja “Requirements Elicitation for Wide Audience End-Users” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) keskiviikkona 6.4.2005. Tilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen (os. Runeberginkatu 14-16) juhlasalissa B163. Vastaväittäjänä toimii professori, KTT Kalle Lyytinen (Case Western Reserve University) ja kustoksena professori Timo Saarinen (HKKK).

Nykypäivänä yhä useammat tietojärjestelmäkehityshankkeet tähtäävät erilaisten palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen erittäin laajoille käyttäjäyleisöille. Tästä esimerkkeinä ovat kolmannen sukupolven matkapuhelinpalvelut ja Digi-tv:n interaktiiviset palvelut. Tarvemäärittely on nähty perinteisesti yhtenä suurimmista ongelmista tietojärjestelmien kehityksessä. Uudet palvelut eivät helpota tätä ongelmakenttää vaan tuovat pikemminkin uusia haasteita kehitystyöhön.

Tuunanen selvittää tutkimuksessaan, minkälaisia haasteita nämä uudet käyttäjäryhmät asettavat tarvemäärittelylle. Hän kyseenalaistaa perinteisten tarvemäärittelymenetelmien soveltuvuuden ja kehittää keskeisenä tutkimustuloksenaan uuden tarvemäärittelymenetelmän – Wide Audience Requirements Elicitation (WARE). Lisäksi tutkimuksessa esitellään kolmiosainen malli tarvemäärittelymenetelmien valintaan eri kehitysprojekteille. Malli huomioi projektin kehittymisen ja mukautuu dynaamisesti uusiin tilanteisiin.

Uusi WARE-menetelmä ratkaisee tarvemäärittelyyn liittyviä ongelmia, kun kehitetään tietojärjestelmäpalveluita tai –tuotteita erittäin laajoille käyttäjäyleisöille. Menetelmän kehitystyö pohjautuu empiiriseen tutkimukseen kolmessa tapaustutkimuksessa. Näistä kaksi on tehty Suomessa yhteistyössä Digia Oy:n (nyk. Sysopen Digia Oyj) ja Helsingin Sanomien (HS) kanssa. Menetelmä havaittiin toimivaksi, ja yhteistyö HS:n Medianetti-projektissa synnytti Helsingin Sanomien strategiselle tietojärjestelmälle kolmevuotisen tuotekehityskartan (ns. roadmap). Järjestelmän asiakaskenttänä ovat kaikki Suomen yritysilmoittajat.

WARE-menetelmän käyttöä tulisi ensisijaisesti harkita kun käyttäjiä on vaikea tavoittaa ja he sijaitsevat pääasiallisesti ohjelmistoja kehittävän organisaation ulkopuolella.
Opponents:Lyytinen, Kalle
professor
Case Western Reserve University, Cleveland, OH, USA

Chairperson:Saarinen, Timo
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11226