School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Granlund, Peik 
Title:Rättsliga utvärderingsstudier i USA och Norden : orsaker till skiljaktigheter mellan studierna
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 169
Series no:A-169
Year:2000  Thesis defence date: 2000-06-09
Discipline:Business Law
Index terms:Arviointi; Evaluation; Lainsäädäntö; Legislation; Pohjoismaat; Research; Scandinavia; Tutkimus; USA
Language:swe
Bibid:257939
ISBN:951-791-456-3
Abstract:
Thesis defence announcement:
Lainsäädännön arviointi USA:ssa ja Pohjoismaissa - syitä arviointitutkimusten eroavaisuuksiin

KTL Peik Granlundin väitöskirja "Rättsliga utvärderingsstudier i USA och
Norden - orsaker till skiljaktigheter mellan studierna" tarkastetaan perjantaina 9. kesäkuuta 2000 klo 12 Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO -salissa C350 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Juha Tolonen Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Matti Rudanko Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Väitöskirjassa selvitetään, millä tavalla lainsäädännön arviointitutkimukset USA:ssa poikkeavat Pohjoismaissa tehdyistä tutkimuksista ja mitkä ovat eroavaisuuksien syyt. USA:ssa suoritetut arviointitutkimukset ovat amerikkalaisten yhteiskunta-arvojen ohjaamia, usein taloustieteellisiä ja kvantitatiivisia. Pohjoismaisille tutkimuksille on tunnusomaista pohjoismaiset arvot, yleis-sosiologinen näkökulma sekä kvalitatiivisuus. Ne konkreettiset arviointitutkimustyypit, jotka väitöskirjassa tulevat analysoiduksi, ovat law & economics, evaluation research, pohjoimaiset arviointitutkimukset sekä implementaatiotutkimukset.

Väitöstutkimus osoittaa, että variaatio lainssäädännön arviointitutkimuksissa on merkittävä. Lainsäädännön arviointitutkimusten tulokset ovat suoraan riippuvaisia käytetyistä arviointimenetelmistä.

KTL Peik Granlund on vuosina 1988-1997 toiminut kauppaoikeuden korkeakouluopettajana ja työskentelee nykyisin elinkeinoelämän palveluksessa.
Opponents:Tolonen, Juha
professor
University of Vaasa, Finland

Chairperson:Rudanko, Matti
professor