School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Andersen, Atso 
Title:Essays on Stock Exchange Competition and Pricing
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 252
Series no:A-252
Year:2005  Thesis defence date: 2005-06-01
Discipline:Economics
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [833 KB]
Index terms:Competition; Hinnoittelu; Kilpailu; Osakemarkkinat; Pricing; Stock markets
Language:eng
Bibid:319807
ISBN:951-791-917-4
Abstract (eng):This study deals with the industrial structure, the nature of competition and the pricing of stock exchange trading services in Europe. Specific for the study is that exchanges are considered to be profit-maximizing institutions that face competition.

A conventional analysis of concentration ratios shows that the concentration of European stock exchanges is low. When the nature of competition is measured in more detail, regression results indicate that exchanges operate in monopolistic or perfect competition at the European level.

Pricing of stock exchange matching services under network externalities is studied in a three-layered spatial model. The model presents a monopoly exchange and interaction between two brokers providing trading services to investors in an uncovered market. A case for investor-level network externalities is examined. Three different vertical industry structures were analyzed: no collusion, collusion between brokers, and vertically integrated industry. It was found that the vertically integrated structure results in the lowest fees and the highest demand as well as in the highest profits for brokers.

Finally, the empirical determination of the optimal pricing of share trading services is studied. In particular, optimal price schedule is determined for the Helsinki stock exchange. The estimation results indicate that the market level demand for trading services is elastic. Moreover, the fee structure of Helsinki stock exchange is found to be multidimensional compared with other stock exchanges.
Thesis defence announcement:
Noudattavatko pörssit markkinatalouden lainalaisuuksia?

KTM Atso Andersénin kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja “Essays on Stock Exchange Competition and Pricing” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) keskiviikkona 1.6.2005. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 HKKK:n päärakennuksen juhlasalissa (B163). Vastaväittäjänä toimii tutkimusjohtaja, KTT, dosentti Ville Aalto-Setälä (Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö) ja kustoksena professori Pekka Ilmakunnas (HKKK).

Raha- ja arvopaperimarkkinoiden rooli on kasvanut taloudessa voimakkaasti viime vuosien aikana. Ovatko osakemarkkinoiden instituutiot ja niiden toimintatavat kehittyneet vastaamaan muuttuneen roolin asettamiin vaatimuksiin? Mitkä ovat pörssien ja välittäjien toiminnalle ominaisia piirteitä? Noudattavatko pörssit markkinatalouden lainalaisuuksia? Andersén etsii väitöskirjassaan vastauksia muun muassa näihin keskeisiin, mutta aiemmin hämmästyttävän vähän tutkittuihin kysymyksiin. Väitöskirja muodostuu kolmen yksittäisen tutkimuksen kokonaisuudesta.

Pörssien määräävä markkina-asema on herättänyt keskustelua monissa maissa. Andersén osoittaa väitöskirjansa ensimmäisessä osassa, että osakekaupankäynti on hajautunutta eurooppalaisessa mittakaavassa. Lisäksi pörssit käyttäytyvät itse asiassa samoin kuin tiukan kilpailutilanteen kohtaavat yritykset. Tutkimuksessa käsitellään eurooppalaisten pörssien kilpailutilannetta empiirisen aineiston avulla.

Osakekaupankäyntiin vaikuttaa keskeisesti sijoittajien passiivisuus ja sekä toisaalta myös kaupankäynnin helppouden arvostus. Andersén esittää, kuinka tällaisessa tilanteessa välittäjien ja pörssin kaupankäynnin toteutukseen liittyvien toimintojen yhdistäminen johtaa muun muassa matalampiin kaupankäyntikustannuksiin ja korkeampaan osakevaihdon määrään. Aihetta käsittelevä väitöskirjan toinen osio on otteeltaan teoreettinen.

Kolmannessa tutkimuksessa Andersén arvioi pörssin kysyntää ja soveltaa taloustieteen menetelmiä Helsingin pörssin kaupankäyntiaineistoon optimaalisen hinnoittelurakenteen muodostamiseksi. Käy ilmi, että saavuttaakseen parhaan mahdollisen kannattavuuden Helsingin pörssin tulisi tarjota asiakkailleen määräalennuksia, kuten muut eurooppalaiset pörssit nykyisin tekevät. Tutkimuksessa havaitaan myös, että Helsingin pörssin hinnoittelu on moniulotteista verrattuna muihin eurooppalaisiin pörsseihin.
Opponents:Aalto-Setälä, Ville
research director
Turku School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Ilmakunnas, Pekka
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11228