School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kinnunen, Jouko. 
Title:Migration, imperfect competition and structural adjustment : essays on the economy of the Åland Islands
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 1237-556X; 258
Series no:A-258
Year:2005
Discipline:
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1208 KB]
Index terms:Ahvenanmaa; Aluetutkimus; Competition; Kilpailu; Labour market; Merenkulku; Migration; Muuttoliike; Navigation; Province of Aland; Regional research; Työmarkkinat
Language:eng
Bibid:326599
ISBN:951-791-931-X
Abstract (eng):This dissertation studies the issues and problems of the Åland Islands related to European integration and globalisation. These are migration (essay 1), competition in the domestic (local) market of Åland (essays 2 and 3), and the economy-wide consequences of changes in shipping and alcohol policy in the Nordic countries and in the European Union (essay 4). The analyses are conducted with an econometric examination of micro level data (essays 1 and 2) and with a dynamic applied general equilibrium model (essays 3 and 4) that was constructed during the course of this study.

Essay 1 examines the characteristics of migration flows to and from the Åland Islands. Estimated migration equations are well in line with the current theories and earlier empirical results. In addition, it is shown that the local unemployment rate affects mainly the migration tendency of non-natives. However, the probability of living in Åland has a decreasing time trend for native Ålanders, while the opposite is true for the persons born in mainland Finland. Essay 2 tries to explain the high price level of groceries in Åland by comparing individual price observations in Åland to those in the southwestern part of mainland Finland. Lack of scale economies, as well as high concentration levels in retailing and in the food processing industry, are some of the suggested explanations. In addition, transport costs and VAT border administration are Åland-specific, yet minor factors in raising prices. There are not many policy options available for rectifying the situation, but added competition in the local market through relaxed entry barriers could be one measure. Essay 3 introduces a dynamic imperfect competition CGE model. One of the major contributions of the model is the introduction of migration that makes economic growth endogenous in the model. An increase in the threat of entry from outside the home region is simulated with the model. This would increase the concentration of local industries, but also would increase consumer welfare. Essay 4 studies the economy-wide consequences of changes in shipping and alcohol policy of the EU and the Nordic countries. The Finnish Government’s decision to increase subsidies to shipping from 2005 onward seems to compensate quite well for the decreased profitability of tax-free sales onboard. New subsidies increase two-fold the budgetary net transfers from Finland to Åland.
Thesis defence announcement:
Globalisaation ja EU:n haasteet Ahvenanmaan taloudelle

KTM Jouko Kinnusen kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Migration, Imperfect Competition and Structural Adjustment – Essays on the Economy of the Åland Islands” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa maanantaina 5.12.2005. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen juhlasalissa. Vastaväittäjänä toimii professori, PhD Sherman Robinson (University of Sussex) ja kustoksena on professori Pertti Haaparanta (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Väitöstutkimus tarkastelee Ahvenanmaalle ongelmallisia EU-integraatioon ja globalisaatioon liittyviä kysymyksiä. Näitä ovat muuttoliike, kilpailutilanne Ahvenanmaan paikallisilla markkinoilla sekä Pohjoismaiden ja EU:n alkoholi- ja merenkulkupolitiikan muutosten kokonaistaloudelliset vaikutukset. Analyysit on toteutettu hyödyntämällä ekonometrisia estimointeja mikrodatalla sekä soveltamalla numeerista yleisen tasapainon (YTP) mallia, jonka tutkija rakensi osana väitöstutkimusta.

Ensimmäisessä esseessä tutkitaan Ahvenanmaan muuttoliikkeen luonnetta ja havaitaan sen käyttäytyvän teorioiden ja aikaisempien empiiristen tulosten mukaisesti: nuorten ja hyvin koulutettujen muuttoalttius on suurempaa kuin muilla väestöryhmillä. Myös naisten muuttoalttius on koko väestöä suurempi. Lisäksi havaitaan, että työttömyyden muutokset vaikuttavat käänteisesti nettomuuttoon. Väitöstutkimuksessa todettiin myös, että syntyperäisten todennäköisyys pysyä maakunnassa laskee ajan myötä, kun taas maakuntaan Manner-Suomesta muuttaneilla se nousee.

Toisessa esseessä etsitään syitä Ahvenanmaan päivittäistavarakaupan korkeaan hintatasoon. Tärkeimmät syyt ovat skaalaetujen ja kilpailun puute vähittäiskaupassa sekä elintarviketeollisuudessa. Myös kuljetuskustannukset sekä Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisen verorajan aiheuttamat lisäkustannukset vaikuttavat hintoihin, mutta vain vähäisessä määrin. Hintatason laskeminen ei ole helppoa, mutta maakunnan viranomaiset voisivat lainsäädännöllisin keinoin pyrkiä vähentämään markkinoille tulon esteitä ja siten lisäämään markkinoiden kilpailullisuutta.

Kolmannessa esseessä esitellään tutkijan kehittelemä dynaaminen epätäydellisen kilpailun YTP-malli. Mallin suurimpiin kontribuutioihin kuuluu työvoiman kasvun endogenisoiminen muuttoliikkeen avulla. Mallilla simuloidaan maakunnan ulkopuolelta tulevan kilpailu-uhan lisääntymisen vaikutusta talouteen. Havaitaan, että suurempi kilpailu-uhka lisäisi kuluttajien hyvinvointia ja keskittäisi maakunnan yritysrakennetta.

Neljännessä esseessä tutkitaan EU:n ja Pohjoismaiden alkoholi- ja merenkulkupolitiikan muutosten kokonaistaloudellisia vaikutuksia samaa YTP-mallia hyödyntämällä. Havaitaan, että Suomen valtion vuoden 2005 alusta myöntämät uudet merenkulun tuet näyttäisivät kohtuullisen hyvin korvaavan laivojen verovapaan myynnin kannattavuuden laskun. Uudet tuet kaksinkertaistavat valtion nettokulut Ahvenanmaalla.
Opponents:Robinson, Sherman
professor
University of Sussex, Great Britain

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11234