School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Heiskanen, Pirja. 
Title:On decentralized computation of Pareto-optimal solutions in multi-party negotiations
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 183
Series no:A-183
Year:2000  Thesis defence date: 2001-01-19
Discipline:Quantitative Methods
Index terms:Decision making; Matematiikka; Mathematics; Negotiation; Neuvottelut; Optimization; Optimointi; Päätöksenteko
Language:eng
Bibid:265241
ISBN:951-791-512-8
Abstract:
Thesis defence announcement:
Tehokkaiden sopimusvaihtoehtojen hajautetusta laskennasta usean osapuolen neuvotteluissa

TkL Pirja Heiskasen väitöskirja "On decentralized computation of Pareto-optimal solutions in multi-party negotiations" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 19. tammikuuta 2001. Väitöstilaisuus pidetään klo 12 Chydenian PWC-salissa G112 (Runeberginkatu 22 - 24). Vastaväittäjänä toimii professori Hirotaka Nakayama Konan yliopistosta Japanista ja kustoksena professori Seppo Salo Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Heiskanen on kehittänyt analyyttisiä menetelmiä, joilla voidaan helpottaa kaikkia osapuolia hyödyttävien ratkaisujen löytämistä neuvottelutilanteessa. Analyyttisten menetelmien käyttö on hyödyllistä, koska kompleksisissa usean osapuolen neuvotteluissa, kuten kansainvälisissä saastepäästöneuvotteluissa, kalastuskiistoissa tai poliittisessa päätöksenteossa, ajaudutaan usein lukkiutuneeseen tilanteeseen, jossa kompromissiratkaisua ei löydetä. Lisäksi käytännön neuvotteluissa mahdollisesti saavutettava kompromissiratkaisu on usein tehoton. Tehottomuudella tarkoitetaan sitä, että olisi mahdollista löytää ratkaisu, joka olisi kaikkien osapuolten mielestä jo saavutettua kompromissiratkaisua parempi.

Väitöskirjassa kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää tehokkaan eli Pareto-optimaalisen sopimusvaihtoehdon hakemiseen neuvottelutilanteelle tyypillisen epätäydellisen informaation tilanteessa. Epätäydellisellä informaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, etteivät neuvottelun osapuolet tunne toistensa arvostuksia. Kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää joko yhden tai usean tehokkaan sopimusvaihtoehdon hakemiseen. Menetelmiä on myös mahdollista käyttää nk. varjoneuvotteluissa, joissa on tarkoituksena ulkopuolisen päätösanalyyttisiä menetelmiä käyttävän välittäjän avulla osoittaa neuvottelujen hyödyllisyys.
Opponents:Nakayama, Hirotaka
professor
Konan University, Japan

Chairperson:Salo, Seppo
professor