School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Pulkkinen, Pertti 
Title:A stepwise refinement approach to approximating the Pareto surface in nonlinear multiobjective optimisation
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 278
Series no:A-278
Year:2006  Thesis defence date: 2006-09-08
Discipline:Quantitative Methods
Index terms:Decision making; Matematiikka; Mathematics; Optimization; Optimointi; Päätöksenteko
Language:eng
Bibid:336084
ISBN:952-488-054-7
Abstract:
Thesis defence announcement:
A Stepwise Refinement Approach for Approximating the Pareto Surface in Nonlinear Multiobjective Optimisation (väitös)

Aika: 8.9.2006 12:00
Paikka: Chydenia-rakennuksen (Runeberginkatu 22-24) STORA ENSO -sali

FL Pertti Pulkkisen taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät -aineeseen kuuluva väitöskirja “A Stepwise Refinement Approach to Approximating the Pareto Surface in Nonlinear Multiobjective Optimisation" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 8.9.2006. Vastaväittäjänä toimii professori Murat Köksalan (Middle East Technical University) ja kustoksena professori Pekka Korhonen (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Pulkkisen väitöskirja käsittelee monitavoiteoptimointia ts. päätöksentekoa tilanteessa, jossa on useita keskenään ristiriitaisia kriteereitä. Monitavoiteoptimointiin on kehitetty useita eri menetelmiä, joihin moniin kuitenkin liittyy rajoituksia, jotka liittyvät joko sallittujen ratkaisujen joukkoon, päätöksentekijän arvofunktioon tai molempiin.

Pulkkisen tutkimuksessa esitetään lähestymistapa, jossa monitavoiteoptimointiongelman ratkaisemisen lähtökohtana on ns. utopiaratkaisu eli ratkaisu, joka saavutetaan, kun jokainen kriteerifunktio optimoidaan erikseen. Utopiaratkaisu muodostaa eräänlaisen luonnollisen ylärajan mahdollisten ratkaisujen joukolle. Tätä ylärajaa tiukennetaan hyödyntämällä löydettyjä Pareto-optimaalisia ratkaisuja. Ratkaisuprosessin aikana päätöksentekijä voi keskittyä niihin mahdollisen optimaalisen ratkaisun sisältäviin alueisiin, jotka vaikuttavat mielenkiintoisimmilta. Sallittujen ratkaisujen joukko voi olla millainen tahansa; se voi olla konveksi, ei-konveksi tai jopa epäyhtenäinen. Samoin päätöksentekijän arvofunktiolle menetelmässä suodaan paljon vapauksia; ainoat kriteerit ovat, että päätöksentekijän arvofunktio on jatkuva ja kasvava. Pulkkisen väitöskirjassa esitettyä menetelmää on havainnollistettu soveltamalla sitä ensivakuutusyhtiön jälleenvakuutussuojan valintaan.
Opponents:Köksalan, Murat
professor
Middle East Technical University, Turkey

Chairperson:Korhonen, Pekka
professor