School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Hyytinen, Ari 
Title:Essays on Bank Screening and Market Power in Loan Markets
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 182
Series no:A-182
Year:2000  Thesis defence date: 2001-01-12
Discipline:Economics
Index terms:Banks; Financial markets; Lainat; Loans; Pankit; Rahoitusmarkkinat
Language:eng
Bibid:264739
ISBN:951-791-506-3
Abstract:
Thesis defence announcement:
Essays on Bank Screening and Market Power in Loan Markets

KTL Ari Hyytisen kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja "Essays on Bank
Screening and Market Power in Loan Markets" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 12. päivänä tammikuuta 2001. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO -salissa C350 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Rune Stenbacka (Svenska Handelshögskolan) ja kustoksena professori Pekka Ilmakunnas (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Tarkastettavassa väitöskirjassa tutkitaan pankkien luottoasiakkaisiinsa kohdistaman luottokelpoisuusanalyysin vaikutuksia pankkien väliseen kilpailuun sekä toisaalta vallitsevan luottomarkkinarakenteen vaikutuksia pankkien kannustimiin tuottaa informaatiota asiakkaidensa luottokelpoisuudesta. Väitöskirjan erityisenä tavoitteena on tutkia luottokelpoisuusanalyysin merkitystä luottomarkkinoiden toiminnan ja pankkikilpailun kannalta olosuhteissa, joissa pankkien tarjoamien rahoituspalveluiden erilaisuus antaa niille markkinavoimaa (eli ns. tuotedifferentaation vallitessa).

Väitöskirja koostuu neljästä itsenäisestä tutkimuksesta. Ensimmäisen tutkimuksen päätulos on, että ne pankit, joilla on ollut toimialueensa kokoon nähden tiheä konttoriverkosto sekä paljon henkilöstövoimavaroja ovat ennemminkin kontrolloineet luottoriskejään onnistuneesti - ja kirjanneet siten keskimääräistä vähemmän luottotappioita - kuin niinkään lisänneet näiden investointien avulla markkinavoimaansa. Kolme muuta tutkimusta ovat teoreettisia tarkasteluja luottokelpoisuusanalyysin vaikutuksista pankkikilpailuun. Väitöskirjan toisen tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia on, että mikäli pankkien näkemys asiakaskunnan luottokelpoisuudesta on yhtenevä, kilpailu on kovempaa kuin tilanteessa, jossa markkina segmentoituu pankkien eriävien näkemyksien vuoksi. Kolmannessa tutkimuksessa osoitetaan, että laatuerot pankkien rahoituspalveluiden välillä saattavat vaikuttaa luottoasiakkaiden jakautumiseen pankkien välillä siten, että jotkin pankit houkuttelevat keskimäärin korkeampiriskisiä asiakkaita kuin niiden kilpailijat. Tästä johtuen eri pankeilla voi olla erilaiset kannustimet investoida resursseja luottokelpoisuusanalyysiin. Väitöskirjan neljännessä tutkimuksessa havaitaan, että luottoasiakkaiden vahva tai jopa optimistinen luottamus rahoitettavien hankkeiden menestymiseen lisää luottokysynnän korkoherkkyyttä ja saattaa siten vaikuttaa luottoehtoihin ja kiristää pankkikilpailua.
Opponents:Stenbacka, Rune
professor
Stockholm School of Economics, Sweden

Chairperson:Ilmakunnas, Pekka
professor