School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kalla, Hanna 
Title:Integrated internal communications in the multinational corporation
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 280
Series no:A-280
Year:2006  Thesis defence date: 2006-11-10
Discipline:International Business Communication
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1180 KB]
Index terms:Business communication; International companies; Kansainväliset yhtiöt; Knowledge; Knowledge management; Social capital; Sosiaalinen pääoma; Tieto; Tietämyksenhallinta; Yritysviestintä
Language:eng
Bibid:389690
ISBN:952-488-063-6
Abstract (eng):Hanna Kalla International Business Communication PhD Abstract Integrated Internal Communications in the Multinational Corporation This research stems from a desire to better understand the role of internal communications in the setting of the multinational corporation (MNC). More specifically, links between internal communications, social capital, knowledge sharing, and certain aspects of diversity are explored in order to more fully comprehend the potential influence of internal communications for the functioning of the MNC. This will be accomplished by looking at previous literature, developing a theoretical framework, and analysing empirical data obtained from a leading telecoms multinational corporation that serves as the case company in this study.

This Doctoral Dissertation is divided into two parts. Part I explores the theoretical foundations; Part II explores the phenomenon through three essays, which are based on empirical data formed of qualitative thematic interviews (n = 12) and quantitative questionnaire survey data (n = 749).

In Part I, the role of internal communications is examined from a multidisciplinary and multilevel perspective, which is where a current research gap exists. This multidisciplinary and multilevel perspective to internal communications is here termed integrated internal communications. On the one hand, a multidisciplinary perspective here refers to the incorporation of different communication internal disciplines (i.e., organisational, corporate, management, and business communication) and also the inclusion of communication external disciplines (e.g., management and international business). On the other hand, a multilevel perspective refers to the incorporation of all formal and informal communication taking place internally at all levels of an organisation. The overall research question this study aims to answer is: “What is the nature and role of integrated internal communications in the MNC?”

In Part II, the three essays examine the theoretical issues through empirical data. Essay 1 examines, through qualitative interviews, how integrated internal communications manifests itself in the MNC. The contribution of this essay is to give more theoretical insight and empirical evidence of integrated internal communications as a multidisciplinary and multilevel phenomenon. Essay 2 addresses the relationships that exist between integrated internal communications, social capital, and knowledge sharing by using regression analysis on the questionnaire survey data. The findings show that communication intensity positively influences both, hence giving support to the view that communication plays a strategic role in the MNC. Essay 3 approaches the phenomenon of integrated internal communications by assessing the impact of diversity on different communication patterns via applying analysis of variance (ANOVA) on the questionnaire survey data. This essay highlights the role of the multi-contextual nature of the MNC, and illustrates that diversity may influence intra-workgroup communication patterns differently when compared with those of the inter-workgroup.

Overall, the theoretical and empirical findings of this study contribute to an enhanced understanding of the multi-faceted phenomenon of internal communications in the MNC context through an integrated internal communications framework.
Thesis defence announcement:
Intregrated Internal Communications in the Multinational Corporation

Aika: 10.11.2006 12:15
Paikka: Chydenia-rakennuksen (Runeberginkatu 22-24) STORA ENSO -sali

FM Hanna Kallan kansainvälisen yritysviestinnän alaan kuuluva väitöskirja ”Integrated Internal Communications in the Multinational Corporation” tarkastetaan perjantaina 10.11.2006 Helsingin kauppakorkeakoulussa. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa (Runeberginkatu 22–24). Vastaväittäjänä toimii professori Dennis Tourish (Aberdeen Business School, Robert Gordon University) ja kustoksena professori Mirjaliisa Charles (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Kallan väitöskirja käsittelee sisäistä viestintää monikansallisissa yrityksissä keskittyen viestinnän merkittävyyteen yrityksen kaikessa toiminnassa. Tutkimus pyrkii sekä luomaan uuttaa teoriaa että vastaamaan olemassa oleviin kysymyksiin. Väitöskirjan case-yrityksenä on yksi maamme suurimmista monikansallisista yrityksistä. Vaikka monissa yrityksissä ymmärretään suhteellisen hyvin viestinnän tärkeys, on usein kuitenkin vaikea tarkentaa, mitä erityistä arvoa se tuo yrityksen toiminnalle. Kallan väitöskirja pyrkii lisäämään ymmärrystä viestinnän rooliin monikansallisissa yrityksissä linkittämällä viestinnän sosiaaliseen pääomaan, tiedon jakamiseen ja moninaisuuteen ja samalla lähestymällä viestintää yhtenäisestä näkökulmasta.

Yhtenäinen sisäinen viestintä on termi, jota yritykset käyttävät enenevässä määrin, mutta sen merkitys ei ole vielä vakiintunut. Kallan mukaan yhtenäinen sisäinen viestintä yhdistää niin erilliset akateemiset viestinnän kentät kuin kaiken tason yritysviestinnän. Kalla haluaa painottaa tällä sitä, että viestintää ei voi lähestyä eristyksissä, vaan se on aina osa muuta toimintaa. Tämän vuoksi meidän pitäisi hallita sitä yhtenäisenä kokonaisuutena. Esimerkkinä tästä mainittakoon eri viestinnän muodot yrityksissä. Virallinen ylimmän johdon viestintä kertoo yhden totuuden, esimiesviestintä toisen ja työntekijöiden keskinäinen epävirallinen viestintä kahvitauolla taas kolmannen. Siksi onkin tärkeää huomioida kaikki edellä mainitut viestintämuodot samanaikaisesti ja tarkastella niiden yhteisvaikutusta.

Yritykset eivät toimisi ilman tiedon vaihtamista; mitä tehokkaammin monikansalliset yritykset pystyvät jakamaan tietoa työntekijöidensä kesken, sitä parempi heidän kilpailukykynsä on, olettaen tietenkin, että työntekijät osaavat hyödyntää saamaansa tietoa. Kallan mukaan viestinnällä on suuri rooli tehokkaassa tiedon jakamisessa, sillä ihmisten välinen kanssakäyminen luo mahdollisuuden sekä tiedonvaihtamiselle että sosiaalisen pääoman luomiselle. Kallan tutkimus tuo uutta ymmärrystä tähän monialaiseen tutkimuskenttään ja osoittaa viestinnän kriittisen roolin yritysten tehokkaassa toiminnassa.
Opponents:Tourish, Dennis
professor
Aberdeen Business School, Robert Gordon University, Great Britain

Chairperson:Charles, Mirjaliisa
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11496