School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Sarpola, Sami J. 
Title:Information systems in buyer-supplier collaboration
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 293
Series no:A-293
Year:2007  Thesis defence date: 2007-03-02
Discipline:Logistics
Index terms:Asiakkaat; Cooperation; Customers; Information systems; Logistics; Logistiikka; Tietojärjestelmät; Yhteistyö
Language:eng
Bibid:341281
ISBN:978-952-488-098-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Aika: 2.3.2007 14:15
Paikka: HSE, Chydenia-rakennus (Runeberginkatu 22-24), STORA ENSO -sali

Tietojärjestelmien kehittäminen kaupan ja teollisuuden toimitusketjusuhteissa

KTM Sami Sarpolan logistiikan alaan kuuluva väitöskirja “Information Systems in Buyer-supplier Collaboration” tarkastetaan perjantaina 2.3.2007. Väitöstilaisuus alkaa Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen STORA ENSO-salissa (H-324) klo 14. Vastaväittäjänä toimii professori Finn Wynstra (Rotterdam School of Management, Erasmus University) ja kustoksena professori Ari P.J. Vepsäläinen (Helsingin kauppakorkeakoulu).
Tänä päivänä korostetaan paljon tietojärjestelmien merkitystä toimitusketjujen hallinnassa ja yritysten välisessä yhteistyössä. Samaan aikaan ymmärrämme kuitenkin varsin huonosti, millä eri tavoin yritykset hyödyntävät
tietojärjestelmiä asiakkaidensa ja toimittajiensa välisen yhteistyönsä tukemisessa. Sami Sarpola pyrkii väitöskirjassaan tarjoamaan vastauksia tähän ongelmakenttään.

Sarpolan väitöskirja koostuu viidestä itsenäisestä tutkimuksesta, joissa käytetty aineisto on kerätty vuosien 2002–2005 aikana toteutetuissa kolmessa erillisessä tutkimushankkeessa. Nämä ovat Tekes-projekti SYSCORE, CYCLOG-Tekes-projektin osana toteutettu IT-integraatiokartoitus sekä teknisen kaupan toimialayhdistysten kanssa toteutettu kyselytutkimus.
Sarpolan väitöskirja tarkastelee erilaisia tapoja, joilla yritykset hyödyntävät tietojärjestelmiä tukemaan yhteistoimintaa toimitusketjukumppaniensa kanssa. Tutkimustulokset osoittavat, että yritysten välillä on tässä suuria eroja. Tutkimuksessa nousi esille erityisesti pienten yritysten rajalliset resurssit, joiden vuoksi ne kohtaavat erityisiä haasteita tietojärjestelmien hyödyntämisessä tähän tarkoitukseen. Väitöskirjan tuloksena kehitettiin useita työkaluja, joiden avulla yritykset voivat arvioida ja suunnitella tietojärjestelmien hyödyntämistä toimitusketjuyhteistyössä. Tulokset ovat erityisen kiinnostavia toimittaja- ja asiakassuhteiden kehittämisestä vastuussa oleville henkilöille sekä toimitusketjunhallinnan ja yritystenvälisen yhteistyön ratkaisuihin keskittyneille konsulteille ja ohjelmistotoimittajille.
Opponents:Wynstra, J.Y.F.
professor
RSM Erasmus University, The Netherlands

Chairperson:Vepsäläinen, Ari P.J.
professor