School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Stenfors, Sari 
Title:Strategy tools and strategy toys : management tools in strategy work
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 297
Series no:A-297
Year:2007  Thesis defence date: 2007-05-04
Discipline:Quantitative Methods
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2885 KB]
Index terms:johtaminen; management; strategia; strategy
Language:eng
Bibid:372292
ISBN:978.952-488-119-7
Abstract (eng):This dissertation elaborates on the challenges and opportunities of strategy-tool use in strategy work. Strategy tools, such as Porter’s Five Forces, SWOT Analysis, Scenario Analysis, Executive Information Systems, and the Balanced Scorecard, are developed to support organizations with the complex demands of competitive markets and the quest for maintaining and creating strategic advantage. Strategy tools are often based on academic research and they are introduced into practice through business schools, consultants, popular business articles and strategy literature. There are currently hundreds of different strategy tools available in the market and executives in organizations use on average five different strategy tools - yet there have been very few studies on how strategy tools are used and how their use supports strategic success.

The six studies of strategy-tool use, which make up this book, expand the traditional perspective on the notion of ‘use’ to include social, cultural, and political factors that shape the use of strategy tools in social environments. Furthermore, the Strategy-as-practice approach is utilized as an umbrella to bring together the different disciplines which are studying strategy tools. The study highlights that there is a shortage of strategy toys, i.e. strategy tools used to facilitate creative strategy work. Only three percent of the tasks for which strategy tools are used concern strategic innovation and development. On the other hand, a balance of strategy work activities that creatively explore new opportunities and activities that efficiently exploit known resources is intrinsic to long-term organizational survival and success.

The dissertation suggests that the best way to facilitate strategic success with strategy tools is not to look for individual tools that provide correct answers to specific needs and institutional pressures, but to compile a balanced set of tools that caters to company’s aspirations. The study also draws attention to the power exerted by strategy tools, since they have both conscious and unconscious effects. The choice of which strategy tools to use is not insignificant, since each tool’s underlying assumptions and beliefs have a major impact on the strategy work carried out using it.
Thesis defence announcement:
Aika: 4.5.2007 12:15
Paikka: HSE, Chydenia-rakennus, STORA ENSO -sali

Suomalaisen yritysjohdon strategiatyökalujen käyttö – lisää tehokkuutta vai luovuutta?

KTM Sari Stenforsin taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien aineeseen kuuluva väitöskirja “Strategy Tools and Strategy Toys: Management Tools in Strategy Work” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 4.5.2007 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Richard Whittington (Said Business School, University of Oxford) ja kustoksena professori Jyrki Wallenius (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Strategiatyökalut, kuten swot-analyysi, skenaariosuunnittelu, riskianalyysi, tuloskortit, tilinpäätös- ja investointimenetelmät sekä Business Intelligence, kuuluvat nykyaikaisen yrityksen strategiatyörutiineihin. Yritykset käyttävät näitä johtamis- ja analysointityökaluja strategiatyön apuna pystyäkseen paremmin selviämään tiukoissa ja muuttuvissa markkinatilanteissa. Strategiatyökalujen kirjo on laaja. Jotkut työkalut perustuvat tiettyyn johtamisfilosofiaan ja käsittävät toimintaperiaatteita, joita noudattamalla työkalua käytetään, kun taas jotkut työkalut sisältävät monimutkaisia operaatioita, joista käyttäjä ei aina edes ole tietoinen. Lisäksi monet uudet strategiatason johtamistyökalut ovat tietokonepohjaisia ja mahdollistavat suurtenkin tietomäärien keräämisen ja analysoinnin. Strategiatyökaluja myyvät konsulttiyritykset ja trendikkäimmistä työkaluista kirjoitellaan talouslehdissä ja yrityskirjallisuudessa. Useat työkalut perustuvat lisäksi akateemiseen tutkimukseen ja Suomessakin kauppakorkeakoulut sekä kehittävät että opettavat strategiatyökaluja. Strategiatyökalujen käytöstä yrityksissä ja niiden vaikutuksista käytännön strategiatyöhön on kuitenkin ollut hyvin vähän tietoa.

Stenforsin väitöstutkimus keskittyy suomalaisten suuryritysten strategiatyökalujen käytön analysointiin, mutta siinä tarkastellaan myös strategiatyökalujen suunnittelua ja työkalujen psykologisia ja sosiologisia vaikutuksia. Tutkimuksessa käytetään strategy-as-practice-lähestymistapaa, jonka avulla yhdistellään erilaisia tutkimusfilosofisia näkökulmia strategiatyökalujen käytön tutkimiseen. Tutkimuksessa todetaan, että viisisataa suurinta suomalaista yritystä käyttävät keskimäärin viittä eri strategiatyökalua. Työkaluja käytetään pääsääntöisesti toimintojen tehostamiseen ja vähemmän kuin viisi prosenttia työkalujen tukemista toiminnoista ovat luovia ja innovatiivisia. Yrityksen elinvoimaisuuden kannalta olisi kuitenkin oleellista, että strategiatyökalut sekä tehostaisivat strategiatyötä että tukisivat strategiatyön luovaa puolta.

Tutkimuksessa todetaan, että strategiatyökaluilla saattaa olla psykologisia vaikutuksia muun muassa työkalun käyttäjän valintakäyttäytymiseen, tunteisiin ja jossain määrin myös mielikuviin. Lisäksi strategiatyökalut saattavat sisältää näkökulmia ja oletuksia, jotka eivät vastaa yrityksen strategiakäytäntöjä tai rajoittavat ja ohjaavat niitä. Strategiatyökalujen käyttö onkin monimutkainen ilmiö, jonka osallisena ei ole ainoastaan strategiatyökalu ja sen käyttäjä, vaan myös käyttäjäorganisaatio ja käyttötilanne. Käytännön strategiatyössä työkaluja käytetäänkin usein joustavasti tilanteesta ja erilaisista sosiaalisista ja poliittisista paineista riippuen. Tutkimuksessa ehdotetaankin, että yritysten strategiatyökaluja ja strategiatyökalutarpeita evaluoitaessa tarkasteltaisiin yrityksen strategiatyökalupakkia ja sen käyttöä kokonaisuutena. Strategiatyö on tärkeää ja vaatii arvoisensa välineet.

Sari Stenfors toimii apulaisjohtajana SCANCOR-konsortiossa (www.scancor.org) Stanfordin yliopistossa ja on mukana useassa kansainvälisessä tutkimusprojektissa. Lisäksi hän opettaa Helsingin kauppakorkeakoulun tohtorikoulutuskeskuksessa menetelmäopintoja ja hoitaa hyväntekeväisyysjärjestö Innovation Democracy Inc:in toimitusjohtajan tehtäviä. Hän on kansainvälisen strategisen johtamisen järjestön Strategic Management Society:n strategy-as-practice ryhmän vastaava. Ennen siirtymistään akateemiselle uralle Stenfors toimi 15 vuotta yritysjohtajan tehtävissä, viimeksi Marimekossa johtajana.
Opponents:Whittington, Richard
professor
Said Business School, University of Oxford, Great Britain

Chairperson:Wallenius, Jyrki
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11503