School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Joro, Tarja 
Title:Incorporating Preference Information in Data Enveloment Analysis
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 171
Series no:A-171
Year:2000  Thesis defence date: 2000-08-15
Discipline:Quantitative Methods
Index terms:Decision making; Lineaarinen ohjelmointi; Linear programming; Mallit; Models; Päätöksenteko; Research methods; Tutkimusmenetelmät
Language:eng
Bibid:260774
ISBN:951-791-463-6
Abstract:
Thesis defence announcement:
Arvostus- ja preferenssi-informaation sisällyttäminen tehokkuusanalyysiin

KTM Tarja Joron Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät-aineelle tehty väitöskirja "Incorporating Preference Information in Data Envelopment Analysis" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa tiistaina 15. elokuuta 2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen NOKIA-salissa, B200 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Knox Lovell University of New South Walesista ja kustoksena professori Pekka Korhonen Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Tarkastettavassa väitöskirjassa esitellään uusia lähestymistapoja arvostus- ja
preferenssi-informaation sisällyttämiseksi tehokkuuden arviointimenetelmiin,
erityisesti Data Envelopment Analysis -menetelmään.

Talouden laskukausi ja kiristyvä kilpailu ovat läpi 90-luvun johtaneet tarpeeseen tehostaa toimintoja ja analysoida tehokkuutta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yksikkö - yritys, toimipiste, osasto tai muu vastaava - joka pystyy tuottamaan samoilla panoksilla enemmän tuotoksia kuin toinen yksikkö on tätä tehokkaampi. Jos nämä yksiköt ovat muutoin vertailukelpoisia, on selvää, että tehottomamman yksikön toimintaa on mahdollista parantaa.

Tehokkuuden arviointimenetelmät katsovat pelkkiä markkamääriä syvemmälle tarkastellen kuinka resurssit - panokset, muunnetaan tuotteiksi ja palveluiksi - tuotoksiksi. Juuri tämä on niiden suosion salaisuus: erityisesti julkisella sektorilla on usein käytännöllisesti tai poliittisesti mahdotonta hinnoitella tuotoksia. Yleisimmät arviointimenetelmät olettavat, että kaikki tuotokset ovat yksikön sidosryhmien kannalta yhtä arvokkaita ja haluttuja. Tämä ei kuitenkaan pidä välttämättä
paikkaansa.

Kirjallisuudessa on esitelty lähestymistapoja analysoida myös tapauksia joissa tuotokset tai panokset ovat sidosryhmille eri arvoisia. Ongelmana on kuitenkin, että tyypillisesti nämä lähestymistavat vaativat ainakin osittaista hintainformaatiota, joka voi olla hankalasti saatavilla. Osittaisen hintainformaation sijaan tässä työssä esiteltävissä lähestymistavoissa preferenssit ja arvostukset sisällytetään analysiin ideaalisen yksikön tai ideaalisen panos-tuotos-rakenteen muodossa.
Opponents:Lovell, Knox
professor
University of Georgia, USA

Chairperson:Korhonen, Pekka
professor