School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kivelä, Marianne 
Title:Dynamic capabilities in small software firms
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 301
Series no:A-301
Year:2007  Thesis defence date: 2007-05-29
Discipline:Information Systems Science
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1184 KB]
Index terms:business branches; effectiveness; information technology; ohjelmistot; organisaatio; organization; pienyritykset; small businesses; software; tehokkuus; tietotekniikka; toimialat
Language:eng
Bibid:375275
ISBN:978-952-488-128-9
Abstract (eng):In this dissertation we study dynamic capabilities in small software firms. Small software firms find themselves in highly complex and turbulent environments that require dynamic capabilities to build, integrate and configure resources. While the literature describes a portfolio of such dynamic capabilities that can help firms to adapt to changing conditions, we could not find many definitions, models and studies on these capabilities suitable with particular focus on small software firms. Furthermore, there are currently no comprehensive frameworks available that can help small software firms effectively understand and manage dynamic capabilities. In this dissertation several small software firms are investigated with a case study approach to understand the dynamics in the organizations. Firstly, we identify examples of dynamic capabilities with which these firms adapt to changing environment through knowledge input, processes and resulting software. Then, we indicate the potential of dynamic capabilities in improving small firms’ organizational effectiveness. Finally, we present a framework that offers a comprehensive and useful approach to understand dynamic capabilities in small software firms and we suggest on that basis principles for how managers can apply the framework in small software firms.

With this study we have added new knowledge about dynamic capabilities in small software firms. This dissertation makes a contribution to the information systems research by introducing market elements into the software management and development. We suggest that the marketing-related NPD discussion provides valuable insights for developing a new approach of dynamic capabilities to small software firms adapting to changes in their environment. With the help of the suggested approach, we first organized dynamic capabilities offered by the software management and new product development literature into three research streams, which helps outline already existing organizational solutions that help small software firms adapt to changing conditions. Secondly, we provided several illustrative examples of these dynamic capabilities with which small software firms adapt to changes in their environment through knowledge input, modular processes, and resulting software. Finally, one feasible and useful way to understand and manage dynamic capabilities in small software firms was presented.
Thesis defence announcement:
Aika: 29.5.2007 12:15
Paikka: HSE, Chydenia-rakennus, STORA ENSO -sali

Pienetkin ohjelmistoyritykset voivat menestyä markkinaympäristön muutoksissa

KTM Marianne Kivelän tietojärjestelmätieteen aineeseen kuuluva väitöskirja ”Dynamic Capabilities in Small Software Firms” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa tiistaina 29.5.2007. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa (Runeberginkatu 22–24). Vastaväittäjänä toimii Associate Professor, PhD Fons Wijnhoven (University of Twente) ja kustoksena professori Timo Saarinen (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Kivelä tutki väitöskirjassaan, miten pienet ohjelmistoyritykset mukautuvat ympäristön muutoksiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yrityksillä voi olla vaikeuksia vastata joustavasti asiakkaiden kysynnän muutoksiin ja markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, jos ne kehittävät ohjelmistotuotteita vain perinteisten mallien mukaisesti. Tutkimuksessa ehdotetaankin nykyisten ohjelmistokehityksen mallien täydentämistä markkinointilähtöisillä käytännöillä.

Pelkkä ohjelmistotuotteen kehitys ei enää riitä kilpailukyvyn luomiseksi ja säilyttämiseksi. Menestyäkseen tiukassa kansainvälisessä kilpailussa yritysten tulisi kyetä vastaamaan äkillisiin ennakoituihin muutoksiin sopivilla tavoilla ja riittävän nopeasti. Tätä ominaisuutta voisi kutsua mukautumiskyvyksi tai -pätevyydeksi. Em. kyvykkyyksiä omaavat yritykset osaavat hallita ja soveltaa tietoa tehokkaasti menestyäkseen kehittyvässä markkinaympäristössä. Mukautumiskyvyn luominen ja ylläpitäminen voi kuitenkin resurssien niukkuuden ja asiakkaiden vähyyden vuoksi olla pienillä yrityksillä haastavaa. Väitöskirja pureutuu tärkeään aiheeseen, sillä pienten kasvuyritysten tukeminen on jo kansantaloudellisestikin keskeistä.

Ohjelmistokehitystä on tutkittu tähän mennessä lähinnä teknologisesta näkökulmasta. Kivelä puolestaan tutkii aihetta liiketoimintalähtöisesti. Ohjelmistokehitys painottaa usein laadukkaita prosesseja ja laadukasta lopputulosta, minkä vuoksi reagointi markkinoiden kehitykseen saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. Tutkimuksessa tunnistettiin, että esimerkiksi verkostoituminen, erilaiset palautejärjestelmät, modulaariset tuotearkkitehtuurit, tietyt hallinnolliset koordinaatiomekanismit sekä tuotekomponenttien käyttö auttoivat yrityksiä luomaan ja ylläpitämään mukautumiskyvykkyyttään. Kivelä esittää tutkimuksessaan yhden mahdollisen viitekehyksen, jonka avulla em. mukautumis-kyvykkyyksiä voi kokonaisvaltaisesti käsitellä pienissä ohjelmistoyrityksissä sekä ehdottaa periaatteita viitekehyksen soveltamiseksi.
Opponents:Wijnhoven, Fons
professor
University of Twente, Netherlands

Chairperson:Saarinen, Timo
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11506