School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Penttinen, Esko 
Title:Transition from products to services within the manufacturing business
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 314
Series no:A-314
Year:2007  Thesis defence date: 2007-11-02
Discipline:Information Systems Science
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1197 KB]
Index terms:change; industry; information systems; information technology; muutos; palvelut; service; teollisuus; tietojärjestelmät; tietotekniikka
Language:eng
Bibid:380475
ISBN:978-952-488-181-4
Abstract (eng):Goods are distribution mechanisms for service provision. In a new emerging paradigm, tangible products, embodied with knowledge, are seen as "appliances" for the performance of services (Vargo & Lusch 2004a). In this dissertation, we look at the transition from products to services within the manufacturing business. Increasingly, manufacturing companies rely on services for both growth and increased profitability. The objectives of this study are (1) to describe, conceptualize, and illustrate the transition from focusing on products to focusing on services through a number of case examples in manufacturing companies, (2) to examine the requirements for the transition, (3) to explore the motives for the transition, and (4) to analyze the implications of the transition. To tackle these questions, we use both qualitative methods (case studies) and quantitative methods (survey-based regression analysis).

The main contribution of this study is the identification of information technology innovations as an important requirement and an enabling factor for this transition. Companies need new information systems, for example, in the form of condition monitoring from a distance and knowledge sharing through information systems. We argue that it would not be possible for manufacturing companies to move towards the service focus without these systems. Another contribution of the study is the observation that this transition requires manufacturing firms to move closer to the customer companies and to adopt a more relational form of interaction with their customers. Compared to the transactional type of interaction, the relational type exhibits stronger operational linkages, more extensive information exchange, and more adaptations by the seller.

The results also indicate that coercive and economic pressures act as the main motives for this transition. Customer companies are demanding more complete offerings including a greater degree of services (coercive pressures). There are also important economic incentives for manufacturing companies to move towards services. Services generate steadier revenue streams than product sales, and hence, manufacturing companies can protect themselves against market fluctuations by focusing on service contracts. In addition, service contracts can be seen as a good way to ensure the MRO (maintenance, repair, and operations) product business.
Thesis defence announcement:
Aika: 2.11.2007 12:15
Paikka: HSE, Chydenia-rakennus, STORA ENSO -sali (Runeberginkatu 22-24)

Tietojärjestelmät vauhdittavat palveluliiketoimintaa teollisuuden yrityksissä

KTM Esko Penttisen tietojärjestelmätieteen aineeseen kuuluva väitöskirja “Transition from Products to Services within the Manufacturing Business” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 2.11.2007. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa, os. Runeberginkatu 22–24. Vastaväittäjänä toimii professori, PhD Stefan Klein (University of Munster) ja kustoksena professori Timo Saarinen.

Palvelut muodostavat yhä suuremman osan teollisuuden yritysten liikevaihdosta. Yritykset ovat kehittäneet innovatiivisia palvelutarjoamia ja joissain tapauksissa ne jopa pyrkivät myymään tuotteensa palveluina ja täten välttämään tuotteen myymistä ja siirtämistä asiakkaan taseeseen. Penttinen tutkii väitöskirjassaan, mitkä tekijät ajavat teollisuuden yrityksiä siirtymään palveluliiketoimintaan, minkälaisia uusia vaatimuksia siirtyminen synnyttää ja minkälaisia vaikutuksia sillä on yrityksille.

Taloudelliset motiivit ovat tärkeässä asemassa siirryttäessä palveluliiketoimintaan. Tuoteliiketoiminta on usein herkästi altis suhdannevaihteluille, kun taas vuosittaiset huoltosopimukset tuottavat tasaista rahavirtaa. Monivuotiset palvelusopimukset vähentävät täten liiketoimintariskiä. Palveluliiketoiminnalla voidaan myös usein suojata varaosaliiketoiminta, joka on monille yrityksille itse asiassa tärkeämpää kuin ensiasennusliiketoiminta. Myös muutokset asiakkaiden tarpeissa tunnistettiin muutosta selittäväksi tekijäksi. Asiakkaat keskittyvät enenevässä määrin ydinliiketoimintaansa eivätkä useinkaan pidä laitteen huoltoa ja kunnossapitoa osana ydinliiketoimintaansa.

Penttisen väitöskirjan mukaan innovatiiviset tietojärjestelmäratkaisut ovat tärkein yksittäinen mahdollistava tekijä muutokselle. Malliesimerkki tästä ovat SKF:n ajattelevat laakerit, jotka lähettävät dataa toiminnastaan ja tekevät näin huoltotoiminnan tehokkaammaksi. Tutkitut yritykset joutuivat myös hankkimaan uusia resursseja yritysostoin, verkottumalla ja uudelleenkouluttamalla nykyistä henkilöstöään. Esimerkiksi myyntihenkilöstön toimenkuva usein muuttuu, kun liiketoiminnan painopiste siirtyy palveluihin. Palvelukonseptien luominen vaatii heiltä yleensä läheisempää yhteistyötä asiakkaan kanssa kuin mihin he ehkä ovat aiemmin tottuneet ja myyntihenkilöstön on ymmärrettävä hyvin asiakkaan sisäisiä prosesseja.
Opponents:Klein, Stefan
professor
University of Munster, Germany

Chairperson:Saarinen, Timo
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11510