School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Knüpfer, Samuli 
Title:Essays on household finance
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 312
Series no:A-312
Year:2007  Thesis defence date: 2007-11-21
Discipline:
Index terms:accounting; financing; households; kotitaloudet; laskentatoimi; rahoitus
Language:eng
Bibid:380476
ISBN:978-952-488-178-4
Abstract:
Thesis defence announcement:
Aika: 21.11.2007 12:15
Paikka: HSE, Chydenia-rakennus, STORA ENSO -sali (Runeberginkatu 22-24)

Kotipaikkauskolliset sijoittajat ylipainottavat osakesalkuissaan oman paikkakuntansa yrityksiä

KTL Samuli Knüpferin rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Household Finance” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa keskiviikkona 21.11.2007.

Väitöskirjan kansainvälisesti ainutlaatuinen aineisto sisältää noin miljoonan suomalaisen yksityissijoittajan osakekaupat ja osakemerkinnät Helsingin pörssissä vuosina 1995–2002. Väitöskirjan osatutkimuksista kaksi on hyväksytty julkaistavaksi tieteellisissä huippuaikakauskirjoissa. Tuloksista on hyötyä rahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskijoille, sijoituspalveluiden markkinoijille ja rahoitusmarkkinoiden sääntelijöille.

Väitöskirjassa tarkastellaan sijoittajien käyttäytymistä kolmella tasolla. Ensimmäisessä osassa tutkitaan, millaisin keinoin valtiot ovat houkutelleet yksityissijoittajia osallistumaan valtio-omisteisten yhtiöiden yksityistämisanteihin. Maiden välinen vertailu osoittaa, että veronmaksajien varoja on käytetty kannustimiin, kuten bonusosakkeisiin, huomattava summa, noin 27 miljardia dollaria 24 maassa vuosina 1981–2003. Kannustimet ovat toimineet hyvin kasvattamalla kotitalouksien osallistumista yksityistämisanteihin ja lisäämällä kotitalouksien pysymistä osakesäästäjinä antien jälkeen.

Väitöskirjan toisessa ja kolmannessa osassa tutkitaan osakeomistuksen alueelliseen jakautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Toisessa osassa tarkastellaan, miten rahoituspalveluiden jakelukanavien maantieteellinen sijainti vaikuttaa sijoittajien halukkuuteen osallistua osakemarkkinoille. Tulokset osoittavat, että sijoittajat osallistuvat osakeanteihin todennäköisemmin, jos etäisyys osakemerkintöjä vastaanottavaan pankkikonttoriin on lyhyt. Etäisyyden ja osallistumisen välinen yhteys on heikompi anneissa, jotka saavat paljon julkisuutta mediassa ja joita tarjotaan merkittäväksi myös internetin välityksellä.

Kolmannessa osassa tutkitaan, miten alueelliset erot kotipaikkauskollisuudessa vaikuttavat osakesalkun hajautukseen. Tulosten mukaan paikallisia yrityksiä ylipainotetaan salkussa enemmän alueilla, joissa äänestetään aktiivisesti, asutaan omistusasunnoissa, muutetaan harvoin ja jossa rikollisuus on vähäistä. Tällaisilla alueilla sijoittajat käyvät lisäksi vähemmän kauppaa omistamillaan paikallisten yritysten osakkeilla sekä kärsivät merkittävän hyvinvointitappion vähäisen hajautuksen takia. Tulokset tukevat ajatusta, jonka mukaan sijoittajat suosivat paikallisia yrityksiä sijoituskohteina samoista syistä kuin he mm. tukevat paikallisia urheilujoukkueita.

Neljännessä osassa siirrytään alueelliselta tasolta yksilötasolle ja tutkitaan, miten aikaisemmat kokemukset osakemarkkinoilla vaikuttavat sijoituspäätöksiin. Tulokset osoittavat, että sijoittaja osallistuu todennäköisemmin osakeanteihin, jos hänen aikaisemmat kokemukset osakeanneista ovat olleet hyviä. Tulosten perusteella sijoittajien voidaan sanoa painottavan liikaa aiempia henkilökohtaisia kokemuksiaan sijoituspäätöksiä tehdessään.
Opponents:Jokivuolle, Esa
docent
Bank of Finland, Finland

Chairperson:Keloharju, Matti
professor