School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Vihinen, Janne 
Title:Supply and demand perspectives on mobile products and content services
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 311
Series no:A-311
Year:2007  Thesis defence date: 2007-11-16
Discipline:Information Systems Science
Index terms:arvot; consumer behaviour; consumers; content industry; games; kuluttajakäyttäytyminen; kuluttajat; mobiilitekniikka; mobile technology; palvelut; pelit; service; sisältötuotanto; values; viihde
Language:eng
Bibid:381027
ISBN:978-952-488-168-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Matkapuhelimet ovat yksi maailman nopeimmin levinneistä kuluttajatuotteista ja niitä myydään vuosittain enemmän kuin tietokoneita ja henkilöautoja yhteensä. Matkapuhelinpelit ovat osoittautuneet keihäänkärkituotteiksi, joista kuluttajat ovat halukkaita maksamaan ja osalla operaattoreista pelien myynti on jo ylittänyt perinteisten logojen ja soittoäänien myynnin.

Vihinen kartoittaa väitöstutkimuksessaan sekä kuluttajien odotuksia ja vaatimuksia matkapuhelinpeleille että mobiilipelikehittäjien mahdollisia liiketoimintamalleja. Lisäksi työssä on tarkasteltu tekijöitä, jotka vaikuttavat peli-ideoiden valintaan toteutettaviksi tuotteiksi sekä tekijöitä, jotka selittävät peliyritysten menestystä. Tutkimuksessa sekä sovelletaan olemassa olevia teorioita uusiin matkapuhelinpalveluihin että kehitetään menetelmiä, joilla pelikehitystä voidaan tehdä aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi työssä on esitetty menetelmä, jolla pelikehityksen riskejä voidaan kustannustehokkaasti vähentää.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuluttajat arvostavat laatua, mukana pidettävyyttä sekä hintaa keskeisinä matkapuhelinpelien ominaisuuksina. Pelien heikkouksina kuluttajat pitävät mm. suurta laadun vaihtelua, operaattoreiden asiakaspalvelun puutteita sekä matkapuhelinpelien jälleenmyyntimahdollisuuden puutetta. Pelinkehittäjien näkökulmasta keskeiset valintakriteerit toteutettaville peleille ovat tekninen sopivuus matkapuhelinpeliksi sekä sopivuus tuoteportfolioon ja markkinatilanteeseen.

Lopuksi työssä tarkastellaan pelinkehittäjien mahdollisia liiketoimintamalleja. Näistä kaksi merkittävintä ovat ”Revenue Sharing” -malli ja lisensointimalli. Lisensointimalli oli käytössä yrityksissä, jotka kehittivät erityisesti pelienkehittäjille myytäviä kehitysalustoja tai muita pelien kehitystä helpottavia ja nopeuttavia tuotteita. ”Revenue Sharing” -mallia käyttivät mm. Java-pelien kehittäjät ja operaattoreiden tai portaalien läpi jakelevat mobiilipelikustantajat. Tutkimukseen osallistui useita merkittäviä mobiilipelien kehittäjiä sekä kustantajia, kuten Digital Chocolate (aikaisemmin Sumea), Fathammer, Akumiitti (aikaisemmin WES) ja Mr.Goodliving.
Opponents:Hämäläinen, Matti
professor
Helsinki University of Technology, Finland

Chairperson:Tuunainen, Virpi
professor