School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Vesa, Jarkko 
Title:A comparison of the Finnish and the Japanese mobile services markets : observations and possible implications
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 315
Series no:A-315
Year:2007  Thesis defence date: 2007-11-23
Discipline:Information Systems Science
Index terms:Finland; information systems; Japan; Japani; knowledge economy; markets; markkinat; mobiilitekniikka; mobile technology; palvelut; service; Suomi; tietojärjestelmät; tietotalous
Language:eng
Bibid:381437
ISBN:978-952-488-184-5
Abstract (eng):This study focuses on the transformation of the mobile services industry by identifying factors affecting the structure and dynamics of the industry. By adopting a supply-side view of the industry evolution, the study identified three key constructs having an impact in the process. These constructs are industry structure, product architecture, and regulation. In addition to the rich description of the two case markets, the study introduces a new concept called Industry structure vs. Industry life cycle model. Furthermore, the dynamics of different mobile markets, and the role of regulation in the evolution of those markets is analyzed by using the Mobile Market Matrix model, which demonstrates how the Finnish and the Japanese mobile markets moved during the research period of 2002 - 2006 to opposite directions despite the increasing use of technologies based on global standards. The study discusses the possible implications of regulatory actions, such as the handset subsidy ban, on the structure and dynamics of the Finnish mobile services markets and the success of the next-generation mobile data services vis-à-vis the Japanese and other markets in Europe with a different kind, operator-driven coordination mechanism. Implications for other mobile services markets are drawn, and avenues for future research are suggested.
Thesis defence announcement:
Aika: 23.11.2007 12:15
Paikka: HSE, päärakennuksen juhlasali (Runeberginkatu 14-16)

Regulaatiolla merkittävä vaikutus mobiilialan kehitykseen

KTM Jarkko Vesan tietojärjestelmätieteen aineeseen kuuluva väitöskirja ”A Comparison of the Finnish and the Japanese Mobile Services Markets: Observations and Possible Implications” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 23.11.2007. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen juhlasalissa (Runeberginkatu 14–16). Vastaväittäjänä toimii professori Sirkka Järvenpää (University of Texas, Austin) ja kustoksena professori Timo Saarinen.

Jarkko Vesan mobiilitoimialan kehitystä kuvaava tutkimus analysoi toimialan rakenteeseen ja dynamiikkaan vaikuttavia tekijöitä vertaamalla mobiilipalvelumarkkinoiden kehitystä Suomessa ja Japanissa vuosina 2002–2006. Tutkimuksessa on tunnistettu mobiilialan kehitykseen vaikuttavina tekijöinä toimialan rakenne, tuotearkkitehtuurit ja telealaa säätelevä lainsäädäntö. Toimialan rakenteen ja kehityksen analysoinnin tueksi tutkimus esittelee Industry structure vs. Industry life cycle -mallin sekä Mobile Market Matrix -mallin.

Suomen ja Japanin mobiilimarkkinoiden pitkittäistutkimus osoittaa, kuinka kaksi kansallista markkinaa ovat seurantajakson aikana kehittyneet vastakkaisiin suuntiin, vaikka palveluiden perustana olevat teknologiat pohjautuvat entistä enemmän globaaleihin standardeihin. Kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa Suomi, joka oli 1990-luvun lopussa maailman johtava mobiilimarkkina, on pudonnut mobiilipalveluiden käytössä kansainvälisissä vertailuissa keskikastiin. Samaan aikaan Japanissa mobiilipalveluissa ollaan siirtymässä jo seuraavan sukupolven ubiikkipalveluihin.

Tutkimus nostaa esiin telealan sääntelyn, kuten esimerkiksi matkapuhelinten ja -liittymien kytkykaupan kiellon, vaikutukset Suomen mobiilipalvelumarkkinoiden rakenteeseen ja dynamiikkaan verrattuna Japaniin ja Euroopan muihin markkinoihin. Väitöskirjan johtopäätös on, että markkinoiden siirtyessä uusiin teknologioihin ja palveluihin operaattorivetoinen toimintamalli näyttää nopeuttavan markkinoiden siirtymistä uusien palveluiden käyttöön. Suomen mobiilimarkkinoilla sovellettu päätelaitevetoinen malli soveltuu tutkimuksen mukaan käytettäväksi toimialan evoluution myöhemmissä vaiheissa, jolloin keskeiset palvelut ja teknologiat ovat jo pidemmälle standardoituja ja käyttäjille on syntynyt tottumus käyttää uusia palveluita. Regulaation rooli tässä kehityksessä on tutkimuksen mukaan merkittävä.
Opponents:Järvenpää, Sirkka
professor
University of Texas, Austin, USA

Chairperson:Saarinen, Tomi
professor