School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Danford, Gerard L. 
Title:Internationalization: an information-processing perspective : a study of the level of ICT use during internationalization
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 318
Series no:A-318
Year:2007  Thesis defence date: 2007-12-21
Discipline:International Business
Index terms:international companies; internationalization; kansainväliset yhtiöt; kansainvälistyminen; knowledge management; processes; prosessit; tietämyksenhallinta
Language:eng
Bibid:382167
ISBN:978-952-488-190-6
Abstract:
Thesis defence announcement:
Gerard Danfordin väitöskirja tutkii laajan informaation prosessoinnin kapasiteetin tarvetta ja vaikutuksia yrityksen kansainvälistyessä. Väitöskirjan olettamus on, että informaation hakemisen tavat ja keinot riippuvat kansainvälistymisprosessista. Organisaatioita tutkitaan systeemeinä, joiden tulee tasapainottaa kykynsä prosessoida informaatiota suhteessa niihin vaatimuksiin, jotka juontuvat kansainvälistymisstrategiasta ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä.

Danford tutkii väitöskirjassaan kansainvälistymisprosessin eri vaiheita. Informaation prosessoinnin kapasiteettia tutkitaan analysoimalla tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöä. Tutkimuksen kohteena oli sähköposti, internet, intranet, extranet, sähköinen tiedonvaihto (EDI) ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät. Empiirisessä tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia metodeja. ICT:n käyttöä sekä kansainvälistymisen alkuvaiheita (vienti ja tuonti) analysoitiin laajasti regressioanalyysillä. Lisäksi haastateltiin yli 70 suomalaista yritystä tavoitteena selvittää, mitä muotoja ICT:n käyttö saa kansainvälistymisen kehittyneimmissä muodoissa.

Tutkimus vahvisti voimakkaan riippuvuuden asteittaisen kansainvälistymisen ja kasvavan tieto- ja viestintäteknologian käytön välillä. Yritystoiminnan eri funktioiden (markkinointi, rahoitus jne.) välillä oli kuitenkin eroja. Yrityksen koolla ei todettu olevan vaikutusta ICT:n käytön kasvuun. Tieto- ja viestintäteknologian havaittiin nopeuttavan kansainvälistymisprosessia. Lisäksi on selvää, että yritysjohdon tulisi selvittää laajemman informaation prosessoinnin tarvetta yrityksen kansainvälistyessä. Yritysten tulee ottaa huomioon myös funktioiden erilaiset tarpeet informaation prosessoinnille. Lisäksi informaatiointensiivisiä prosesseja tulee arvioida uudelleen ennen kansainvälistymisen alkua ja sen aikana.
Opponents:Saarenketo, Sami
professor
Lappeenranta University of Technology, Finland

Chairperson:Seristö, Hannu
professor