School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Fifield, Brett 
Title:A project network : an approach to creating emergent business
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 321
Series no:A-321
Year:2008  Thesis defence date: 2008-02-01
Discipline:Marketing
Index terms:business life; henkinen pääoma; intellectual capital; liike-elämä; networks; organisaatio; organization; projects; projektit; systeemit; systems; verkostot
Language:eng
Bibid:386421
ISBN:978-952-488-206-4
Abstract:
Thesis defence announcement:
Brett Fifieldin väitöstutkimus keskittyy suomalaiseen pienyritykseen, joka on perustamassa liiketoimintaverkostoa kasvattaakseen liiketoimintamahdollisuuksiaan. Fifield tutkii, kuinka projektiverkosto voi olla hyödyllinen väline uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. Tutkimus on kahdesta syystä tärkeä Suomessa. Ensiksi pienyrityksillä on merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa korkean teknologian sektorilla. Toiseksi kasvavat liiketoimintaverkostot kohtaavat erilaisia haasteita kuin vakiintuneet verkostot ja monet suomalaiset yritykset yrittävät päästä kehittymässä oleville markkinoille tai luoda niitä liiketoimintaverkostoja hyödyntämällä.

Fifield luo tutkimuksessaan strategisen lähestymistavan kasvavien mahdollisuuksien synnyttämiseen osana strategista verkostoa ja toimijoiden tiimiä. Hyödyntäessään projektiverkostoa kasvavan liiketoiminnan luomiseen yritykset pysyvät itsenäisinä, vaikkakin tekevät yhteistyötä luodakseen kilpailuetua sekä projektiverkostolle että sen yksittäisille yrityksille.

Fifieldin tutkimustulokset auttavat yrityksiä ymmärtämään projektiverkostojen roolia ja niiden edellyttämiä investointeja rakennettaessa uusia liiketoimintamalleja ja markkinamahdollisuuksia. Tutkimuksessa analysoidaan verkoston luomisprosessia.
Opponents:Gronhaug, Kjell
professor
Norwegian School of Economics, Norway

Chairperson:Möller, Kristian
professor