School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Nurmi, Antti 
Title:Essays on management of complex information systems development projects
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 322
Series no:A-322
Year:2008  Thesis defence date: 2008-03-28
Discipline:Information Systems Science
Index terms:information technology; IT-administration services; organisaation kehittäminen; organizational development; outsourcing; projects; projektit; systeemityö; systems work; tietohallinto; tietotekniikka; ulkoistaminen
Language:eng
Bibid:389382
ISBN:978-952-488-226-2
Abstract:
Thesis defence announcement:
Nurmi tarkastelee väitöstutkimuksessaan monen organisaation yhteisiä tietojärjestelmäkehityshankkeita, joissa samaa tietojärjestelmää kehitetään monelle samalla toimialalla toimivalle yritykselle. Tällä tavalla pyritään jakamaan järjestelmänkehityshankkeen kustannuksia ja riskejä useamman organisaation kesken.

Tutkimuksessa todettiin, että monen organisaation yhteiset järjestelmänkehityshankkeet ovat haasteellisia, koska organisaatioiden eri tasojen välillä olevat riippuvuudet lisäävät kompleksisuutta ja epävarmuutta järjestelmänkehityksen ympärillä. Samoin organisaatioiden prosessien yhdenmukaistaminen on haasteellista. Nurmen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että mukana olevat organisaatiot pääsevät yhteisymmärrykseen liiketoimintaprosesseista, joita automatisoidaan.

Myös teknologiset haasteet tulivat esille tutkituissa projekteissa. Ensinnäkin pitäisi löytää teknologia, joka sopii kaikille yhteistyön osapuolille. Toiseksi, kun jokin teknologia on valittu, sitä on hyvin vaikea tai ainakin erittäin kallista vaihtaa toiseen. Valittu teknologia ei saisi olla liian uutta, mutta ei myöskään liian vanhaa – tästä syystä juuri oikean teknologian valitseminen on vaikeaa.

Nurmen tutkimuksessa todettiin, että monen organisaation yhteisille järjestelmäkehityshankkeille on ominaista kompromissien suuri määrä. Lisäksi tällaisissa hankkeissa havaittiin monia tekijöitä, jotka ovat projektijohdon vaikutuspiirin ulkopuolella. Tekijät saattavat olla sisäisiä, eli mukana olevissa organisaatioissa tapahtuvia muutoksia, tai sitten ulkoisia, kuten teknologiassa tai toimialoilla tapahtuvia muutoksia. Monen organisaation järjestelmänkehityshankkeet muistuttavat suuria laivoja: kun tietty kurssi valitaan, vie sen vaihtaminen aikaa vaikka siihen olisi tarvettakin. Nurmen mukaan johtamistapa joka valitaan kehityshankkeen alkuvaiheessa, pidetään todennäköisesti ainakin järjestelmän käyttöönottoon saakka.
Opponents:Rivard, Suzanne
professor
Hec Montreal, Canada

Chairperson:Rossi, Matti
professor