School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Relander, Sami 
Title:Towards approximate reasoning on new software product company success potential estimation : a design science based fuzzy logic expert system
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 323
Series no:A-323
Year:2008  Thesis defence date: 2008-03-26
Discipline:Information Systems Science
Index terms:decision making; financing; information technology; menestyminen; ohjelmistot; päätöksenteko; rahoitus; software; success; tietotekniikka
Language:eng
Bibid:389545
ISBN:978-952-488-227-9
Abstract:
Thesis defence announcement:
Relander käsittelee väitöskirjassaan suomalaisten ohjelmistotuoteyrityksen menestyspotentiaalien estimointia sumealla logiikalla. Väitöskirja pohjautuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen, jossa käsitellään erilaisia menestysteorioita ja -malleja viimeisten noin 25 vuoden ajalta. Tämän analyysin perusteella Relander johtaa kahdeksan keskeisintä menestystekijää, jotka näyttävät muodostavan valtaosan menestyksen varianssista.

Tutkimuksen empiirinen osa perustuu 12 haastatteluun, joilla validoidaan aikaisemmin esitetyt kahdeksan menestystekijää. Validointi suoritetaan grounded theory -menetelmällä ja käyttämällä apuna itseohjautuvia karttoja. Haastattelujen lisäksi empiiriseen osaan kuuluu kvantitatiivinen kysely, jolla tutkimuksessa selvitetään sumean logiikan vaatimat parametrit.

Väitöskirjan konkreettisena tuotoksena syntyi ohjelmisto, jolla pääomasijoittajat voivat estimoida mahdollisten sijoituskohteidensa tulevaa menestystä. Ohjelmisto on suunniteltu ja rakennettu design science -suuntauksen periaatteiden mukaisesti ja on koekäytössä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tutkimusta laajennetaan ja syvennetään parhaillaan ja ohjelmiston seuraava versio lanseerataan alkuvuodesta 2009.
Opponents:Chatterjee, Samir
professor
Claremont Graduate University, USA

Chairperson:Rossi, Matti
professor