School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Mäkelä, Markus M. 
Title:Essays on software product development : a strategic management viewpoint
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 327
Series no:A-327
Year:2008  Thesis defence date: 2008-04-08
Discipline:International Business
Index terms:information technology; ohjelmistot; product development; software; strategia; strategy; tietotekniikka; tuotekehitys
Language:eng
Bibid:570914
ISBN:978-952-488-238-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Ohjelmistoyrityksen menestymistä selittävät ohjelmistotuotekehityksen dynaamiset kyvykkyydet ja strategiset tyypit

TkT, KTM Markus Mäkelän kansainvälisen liiketoiminnan aineeseen kuuluva väitöskirja "Essays on Software Product Development. A Strategic Management Viewpoint” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa tiistaina 8.4.2008.

Väitöskirjassa tutkitaan ohjelmistotoimialan yritysten tuotekehityksen suoritustasoon vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkitaan, kuinka tuotekehityksen suoritustaso vaikuttaa yritysten kokonaisvaltaiseen suoritustasoon. Näitä kysymyksiä tarkastellaan väitöskirjassa strategisen johtamisen näkökulmasta.

Kaksi kyvykkyysorientoitunutta strategisen johtamisen lähestymistä yrityksen suoritustason selittämiseen ovat keskeiset väitöskirjalle: dynaamiset kyvykkyydet ja niin sanotut strategiset tyypit. Näiden lisäksi tietämyksen sulauttamiskapasiteetti organisaatioiden välisessä oppimisessa on tutkimuksen keskeinen teoreettinen näkökulma.

Väitöskirjan tulokset sisältävät tyypittelyn resurssien muodonmuutoksesta, joka seuraa dynaamisten kyvykkyyksien toiminnasta tuotekehityksen piirissä. Lisäksi tulokset valottavat kuinka tuotekehitystietämyksen sulauttamiskapasiteetti vaikuttaa tuotekehityksen suoritustasoon liiketoimintaympäristön vaihtelevissa dynaamisuustasoissa, ja mitkä päätökset ovat asianmukaisia valittaessa yrityksen ohjelmistokehitysmetodeja, hallittaessa innovaatioiden tuottojen tulouttamista ja säilyttämistä yrityksen sisällä, ja hyödynnettäessä sosiaalista pääomaa tuotekehitysprosessissa. Edelleen tulokset valaisevat miten ohjelmistotuotantokyvykkyydet lopulta vaikuttavat yrityksen kokonaissuoritustasoon strategisten sivutekijöiden toiminnan alla.

Mäkelän väitöskirjan tuloksilla on lukuisia laajempia implikaatioita niin jatkotutkimukselle kuin käytännöllekin. Nämä ilmenevät alueilla, joiden risteyskohtaan väitöskirja sijoittuu: tuotekehitys, ohjelmistoprosessi, dynaamiset kyvykkyydet, sulauttamiskapasiteetti, sosiaalinen pääoma, ja yrityksen strategian sopivuus edellisiä koskeviin johtamispäätöksiin.

Lisätietoja:
Väitöstilaisuus alkaa kello 12 Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen juhlasalissa, Runeberginkatu 14–16. Vastaväittäjänä toimii Senior Lecturer, KTT Tuure Tuunanen (The University of Auckland Business School) ja kustoksena professori Henrikki Tikkanen (HSE). Tiedotusvälineiden edustajat voivat tiedustella väitöskirjan ilmaiskappaleita Kiti Sireniltä, puh. 040 353 8167. Väitöskirjoja myy KY-kirjakauppa Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, Runeberginkatu 14–16.
Opponents:Tuunanen, Tuure
professor
University of Auckland Business School, New Zealand

Chairperson:Tikkanen, Henrikki
professor