School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kukkonen, Matti 
Title:Capitals Gains Taxation and Realization Behaviour: Evidence from Finnish Panel Data
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 168
Series no:A-168
Year:2000  Thesis defence date: 2000-06-07
Discipline:Economics
Index terms:Capital taxes; Income taxes; Pääomaverotus; Tuloverotus
Language:eng
Bibid:257940
ISBN:951-791-455-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Pääomavoittoverotus ja omaisuusrealisoinnit: empiirinen tutkimus suomalaisella paneeliaineistolla

KTL, OTT Matti Kukkosen väitöskirja "Capital Gains Taxation and Realization Behaviour: Evidence from Finnish Panel Data" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen Nokia-salissa, B-200 (os. Runeberginkatu 14-16) 7. kesäkuuta 2000 klo 12. Kustoksena toimii professori Pertti Haaparanta ja vastaväittäjänä professori Erkki Koskela (Helsingin yliopisto).

Pääomavoittojen verotuksen (luovutusvoittoverotuksen) taloudellisia vaikutuksia on tutkittu empiirisesti varsin laajasti viimeisenä kahtena vuosikymmenenä lähinnä Yhdysvalloissa. Nyt esillä oleva väitöskirjatutkimus on ensimmäinen suomalainen kontribuutio tällä alueella. Suomessa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla toteutetut lukuisat merkittävät pääomatuloverouudistukset luovat erinomaisen pohjan suomalaisten veronmaksajien omaisuusmyyntikäyttäytymisen analysoinnille ainutlaatuisella, yksityis-kohtaisella mikrotason empiirisellä verotusaineistolla vuosilta 1985-95.

Väitöskirja keskittyy analysoimaan pääomavoittoveron aiheuttaman lukitusvaikutuksen ilmenemistä omaisuusrealisoinneissa. Perusmuodossaan lukittuminen syntyy suoraan siitä, että omaisuuden arvonnoususta maksetaan veroa vain jos omaisuus myydään. Siten myynnin lykkäys lykkää myös veronmaksua verrattuna normaaliin vuosittain toteutuvaan ansiotulojen tai osinkojen verottamiseen. Lukittumista voi lisäksi syntyä sitä kautta, että verojärjestelmä suosii pitkäaikaisomistusta lievemmän verotuksen muodossa tai sitä kautta, että arvonnousuvero vältetään kokonaan tai osittain pitämällä omaisuus kuolemaan saakka (ikuinen lukitusvaikutus).

Tutkimuksen perustulokset osoittavat, että Suomen verojärjestelmässä ovat toteutuneet kaikki em. lukkiutumismuodot. Verojoustoestimaattien nojalla pääomavoittoveron nostaminen vähentää merkittävästi myyntihalukkuutta veronkorotuksen voimaantulon jälkeen. Vaikutus on osin tilapäinen, mutta myös pysyvä lukittuminen voi olla huomattavan suurta. Toisaalta Suomessa on ollut näkyvissä myös merkittävä veromuutosten ennakointi-ilmiö:arvon-nousuomaisuutta on myyty juuri ennen verotuksen kiristymistä nimenomaan vuosina 1985 ja 1988. Kokonaisuutena tulokset vahvistavat, että pääoma-tuloverotuksella ja sen muutoksilla on erittäin suuria käyttäytymisvaikutuksia.
Opponents:Koskela, Erkki
professor
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor