School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Leiponen, Aija 
Title:Essays in the Economics of Knowledge: Innovation, Collaboration, and Organizational Complementarities
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 175
Series no:A-175
Year:2000  Thesis defence date: 2000-09-29
Discipline:Economics
Index terms:Innovaatiot; Innovation; Know how; Knowledge management; Organisaatio; Organization; Osaaminen; Tietämyksenhallinta
Language:eng
Bibid:261626
ISBN:951-791-478-4
Abstract:
Thesis defence announcement:
Osaamisen taloustiede: innovaatiot, yhteistyö ja täydentävyydet

KTM Aija Leiposen kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja "Essays in the Economics of Knowledge: Innovation, Collaboration, and Organizational Complementarities" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 29. syyskuuta. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO -salissa C350 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Constance E. Helfat Dartmouth Collegesta (USA) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Tarkastettavassa väitöskirjassa tutkitaan yritysten innovaatiotoiminnan ja sitä täydentävän osaamisen organisointia. Perinteisesti innovaatiotoimintaa on kansantaloustieteessä kuvattu panostuksilla tutkimus- ja kehitystoimintaan (T&K). Väitöskirjassa osoitetaan, että yrityksen henkilöstön osaaminen täydentää T&K-toimintaa ja että T&K-toiminnan organisointi vaikuttaa näiden täydentävyyksien hyödyntämiseen.

Tutkimuksessa pohditaan teoreettisesti innovointiin liittyvän yhteistyön organisointia. Modernissa innovaatiotutkimuksessa korostetaan, että menestyvissä innovaatioissa yhdistellään monenlaista osaamista sekä yrityksen omista että sen ulkopuolisista lähteistä. Osaamislähteiden yhdisteleminen edellyttää tiivistä yhteistyötä niiden välillä. Yhteistyösopimukset vaikuttavat osapuolten motivaatioon. Pitkän aikavälin yhteistyösuhde luo voimakkaammat kannustimet, mutta yhteistyön ylläpitäminen on vaikeaa jos toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Toisaalta päätös siitä, hankitaanko uutta osaamista ulkoistamalla, tekemällä T&K-yhteistyötä vai kehittämällä itse, vaikuttaa osaamisen kumuloitumiseen yrityksessä ja siten myöhemmin tapahtuvaan hyödyntämiseen.

Väitöskirjassa arvioidaan myös empiirisesti henkilöstön osaamisen merkitystä innovaatioyhteistyössä. Hyötyäkseen ulkoisista tietolähteistä yrityksellä on oltava huomattavan paljon omaa osaamista. Esimerkiksi yliopistojen kanssa tehtävä T&K-yhteistyö edellyttää tutkimusosaamista yritykseltä itseltäänkin. Yrityksen omat osaamisvarannot voimistavatkin innovaatioyhteistyön vaikutuksia kannattavuuteen. Teknologinen ja "dynaaminen" osaaminen eli kertynyt innovointi- ja yhteistyökokemus täydentävät innovaatioyhteistyötä.

Yrityksen yhteistyöhalukkuuteen ja -suuntautumiseen vaikuttaa myös sen toimintaympäristö. Innovaatioyhteistyö on omaa kehitystyötä suhteellisesti houkuttelevampaa, jos teknologian kehittymissuunta on epävarma tai jos tietovuotoja voidaan hallita suhteellisen helposti. Eri innovaatioympäristöissä yritykset siis käyttäytyvät eri tavoin, mikä olisi huomioitava teknologiapolitiikassa.
Opponents:Helfat, Constance E.
professor
Dartmouth College, USA

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor