School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Uotila, Timo-Jaakko. 
Title:Patentti strategisena kilpailun välineenä : oikeudellis-liiketaloudellinen tutkimus patentista ja sen toimivuudesta yrityksen strategiassa.
Series:Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, ISSN 0356-7206 ; n:o 293.
Year:2009  Thesis defence date: 2009-12-04
Discipline:Business Law
Index terms:business law; companies; immateriaalioikeus; incorporeal right; law; oikeus; patentit; patents; strategia; strategy; yritykset; yritysjuridiikka
Language:fin
Bibid:462934
ISBN:978-951-855-290-4
Abstract:
Opponents:Bruun, Niklas
professor
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Rudanko, Martti
professor