School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Lindroos, Marko 
Title:Cooperation and Conflicts in High Seas Fisheries
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 172
Series no:A-172
Year:2000  Thesis defence date: 2000-08-23
Discipline:Economics
Index terms:Decision making; Fishing; Kalastus; Organisaatio; Organisaatiotutkimus; Organization; Organization research; Päätöksenteko
Language:eng
Bibid:260858
ISBN:951-791-469-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Yhteistyö ja kiistat avomerikalastuksessa

KTM Marko Lindroosin kansantalouden alaan kuuluva väitöskirja "Cooperation and Conflicts in High Seas Fisheries" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa keskiviikkona elokuun 23. päivänä 2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen NOKIA-salissa B200 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Matti Pohjola (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Kansainvälisten ympäristösopimusten merkitys on kasvanut sitä mukaa, kun luonnonvarat ja puhdas luonto ovat tulleet suhteelliesti niukemmiksi resursseiksi. Taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset syyt pakottavat valtiot miettimään ratkaisuja ympäristöongelmiin kansainvälisellä tasolla. Kalastuskiistojen ratkaisua etsivät neuvottelut ovat yksi vanhimmista ja tärkeimmistä kansainvälisen ympäristöyhteistyön muodoista.

Tarkastettavassa väitöskirjassa tutkitaan kansainvälisistä kalastussopimuksista saatavien hyötyjen jakoa. Tutkimustulokset osoittavat, että suurempien tai tärkeämpien valtioiden täytyy monesti saada suurempi osuus ylimääräisistä voitoista. Tällaiset sopimukset ovat kuitenkin kestäviä vain tietyissä olosuhteissa. Esimerkiksi epävarmuus tai kalastuslaivastojen tehokkuus voivat aiheuttaa sen, että joillekin valtioille yhteistyö ei ole enää kannattavaa, mikä saattaa olla tuhoisaa sekä ekologisessa että taloudellisessa mielessä. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että kalastussopimuksia ei monesti suinkaan haluta allekirjoittaa heti, sillä suuret kalastusvaltiot voivat saada suurempia voittoja kalastamalla suurella intensiteetillä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kestävien kansainvälisten kalastussopimusten solmiminen vaatii sitä, että ymmärrämme mitkä tekijät ovat yhteistyön esteenä. Väitöskirjan tulokset osoittavat selvästi, että valtioiden välisten yhteenliittymien (koalitioiden) huomioon ottaminen monimutkaistaa kalastusneuvotteluja huomattavasti. Tutkimustulokset osoittavat lisäksi, miten kalastuskiistoja voidaan ratkaista siten, että saadaan aikaan kestävää yhteistyötä.
Opponents:Ollikainen, Markku
professor
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Pohjola, Matti
professor