School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Hiltunen, Elina. 
Title:Weak signals in organizational futures learning
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis, A, ISSN 1237-556X ; 365.
Series no:A-365
Year:2010  Thesis defence date: 2010-06-22
Discipline:Organization and Management
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [7528 KB]
Index terms:ennusteet; forecasts; future; johtaminen; learning; management; oppiminen; oppiva organisaatio; organisaatio; organization; organizational learning; tulevaisuus; weak signals
Language:eng
Bibid:573453
ISBN:978-952-60-1022-9
Abstract (eng):This thesis addresses the issue of anticipating future changes through weak signals and the role of weak signals in organizational futures learning (OFL). The focus of the thesis is to examine weak signals and their related concepts and to test a tool, created by the author, for using weak signals to enhance organizational futures learning. This thesis consists of five articles that approach the dilemma of weak signals and organizational futures learning from different angles.

In the existing literature there appears to be difference on opinion of the definition of weak signals. The meaning of the concept, weak signals, varies from researcher to researcher, and thus the understanding of weak signals and utilizing them in organization can be challenging. Sometimes weak signals are considered emerging issues or wild cards- some of the researchers consider them as first indication of change. This thesis introduces a new concept the future sign. This represents the holistic picture of future change. The future sign clarifies the discussion by presenting various dimensions of the change; signals, issue and their interpretation. This thesis also assesses the change process (signification process of the future sign), different kinds of signals in it and the role of actors in the change process. One of the outcomes of this assessment is that signals do not always reflect the true state of the emerging issue, which calls for digging into the primary sources of information.

This thesis examines also organizational futures learning from different viewpoints, like the sources that are used for finding weak signals and the method for disseminating weak signals within organizations. A study asking “what are futurists’ top sources for finding weak signals” revealed that one’s personal contact network is appreciated the most. A Futures Window, a tool for disseminating weak signals in organization was also tested in this thesis. The study revealed that using visual weak signals in sharing futures information was received well.
Thesis defence announcement:
DI Elina Hiltusen organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja "Weak Signals in Organizational Futures Learning" tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tiistaina 22.6.2010. Väitöskirjan otsikko suomeksi on "Heikot signaalit organisaation tulevaisuusoppimisessa".

Wired-lehden blogi raportoi uudesta keksinnöstä Exoskeletonista, robottipuvusta, jota Yhdysvaltain armeija kehittää. National Geographic News puolestaan kertoi piilolinssistä, jossa on mukana näyttö. Nämä esimerkit ovat heikkoja signaaleja eli ensimmäisiä merkkejä mahdollisista muutoksista. Heikot signaalit ovat keskeisiä pyrittäessä ennakoimaan tulevaisuuden mahdollisia muutoksia. Ne ovat myös tärkeässä roolissa organisaatioiden tulevaisuusoppimisessa. Elina Hiltusen väitöstutkimus tarkastelee pääosin näitä kahta asiaa. Väitöskirja koostuu viidestä artikkelista.

Väitöskirjassaan Hiltunen tarkastelee mm. heikon signaalin vallalla olevien määritelmien problematiikkaa: miten heikot signaalit on aikaisemmin määritelty ja miten ne on liitetty muutokseen. Väitöksen yhtenä tuloksena on nk. tulevaisuusmerkki-käsite, joka yhdistää aikaisemmin käydyn keskustelun erilaisia ulottuvuuksia heikkoon signaaliin. Hiltunen käsittelee väitöskirjassaan myös heikkojen signaalien, nousevien muutosten ja toimijoiden keskinäistä suhdetta, jota kuvaamaan on nostettu käsite signifikaatioprosessi.

Väitöskirjan empiiriset artikkelit käsittelevät heikkojen signaalien tunnistamista ja käyttöä organisaatioissa. Hiltunen tutki, mistä lähteistä heikkoja signaaleja löytyy. Globaalisti yli sadalle futuristille tehdyn kyselytutkimuksen tuloksissa havaittiin henkilökohtaisten suhteiden tärkeys heikkojen signaalien lähteinä. Hiltunen kehitti väitöskirjassaan myös organisaatioille uuden tavan heikkojen signaalien viestimiseen. Menetelmän nimi on Tulevaisuusikkuna, joka koostuu erilaisiin tiloihin asennetuista näytöistä, jonne työntekijät voivat lähettää kameralla nappaamiaan visuaalisia heikkoja signaaleja. Tulevaisuusikkunan visuaalisuus auttaa omaksumaan uutta tietoa helpommin ja mielenkiintoisemmin ja saa samalla tulevaisuustiedon erottumaan informaatiotulvasta. Kyseistä menetelmää testattiin VTT:ssä ja se sai osallistujilta erittäin positiivisen vastaanoton.

Lisätietoja:
Väitöstilaisuus alkaa 22.6. klo 12 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Chydenia-rakennuksen juhlasalissa H-324 (Runeberginkatu 22-24, Helsinki). Vastaväittäjinä toimivat professori Antti Ainamo (Tampereen yliopisto) ja professori Sohail Inayatullah (Tamkang University). Kustoksena toimii professori Liisa Välikangas. Väitöskirja on myynnissä KY-kirjakaupassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, Runeberginkatu 14-16, Helsinki. Tiedotusvälineiden edustajat voivat tiedustella ilmaiskappaleita Kauppakorkeakoulun viestinnästä, puh. (09) 431 38621.

Väittelijän yhteystiedot:
Elina Hiltunen, whatsnext(at)luukku.com, puh. 044-0299 122
Opponents:Inayatullah, Sohail
professor
Tamkang University, China

Ainamo, Antti
professor
Universty of Turku, Finland

Chairperson:Välikangas, Liisa
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11544